This website requires JavaScript.
Skip to content

MAR 1 Avtaler

TA kan inngå avtaler med samarbeidspartnere eller sponsorer for arrangementet. Disse skal forhåndsgodkjennes av Forbundsstyret eller delegert myndighet og skal ikke komme i konflikt med NSIs allerede inngåtte avtaler. NSI kan avvise sponsoravtaler og samarbeidspartnere som bryter med idrettens etiske eller juridiske regler, eller andre aktører som NSI ikke ønsker å assosieres med.

MAR 2 Samarbeidspartnere

MAR 2.1 Sentrale samarbeidspartnere

MAR 2.1.1       Forbundets samarbeidspartnere har rett på inntil 10 meter arenaprofilering, på prioritert plasser på alle arenaer som benyttes, samt egen, bemannet stand i akkreditering eller valgfri arena som benyttes. De skal også profileres på invitasjon, informasjonsmateriell, idrettsarenaer og alt annet profileringsmateriale som blir produsert. Fordeling mellom profilering av sentrale samarbeidspartnere og lokale samarbeidspartnere (som er godkjent av forbundet og ikke i konkurranse med NSIs samarbeidspartnere) skal gjøres på en slik måte at det maksimerer støtte til studentidrettslagene.

MAR 2.1.2      Dersom det trykkes en informasjonsbrosjyre skal 4 sider settes av til forbundet; én til hilsen fra president, én «om NSI», samt to sider til sentrale samarbeidspartnere ved behov. Hilsen fra president legges sammen med hilsen fra arrangør på side 1 og 2. Arrangør mottar dette 2 uker før deadline for trykk.

MAR 2.1.3      Alt produsert materiale oversendes forbundskontoret for godkjenning før det trykkes for kvalitetssikring av konseptet SNM, SC, FA og SL. Det må være forbundskontoret i hende 2 uker før det sendes til trykk/produksjon.

MAR 2.2 Akkrediteringskort

MAR 2.2.1      NSI skal administrere og bekoste akkrediteringskort til alle mesterskap. Akkrediteringskortet følger spesifikasjon gitt av NSI, der profil kan settes av TA hvis ønskelig.

MAR 2.2.2     NSI skal stille med nøkkelbånd til akkreditering i alle mesterskap.

MAR 3 Navn på arrangement

Det offisielle navnet på arrangementet skal være Studentlekene/Studentmesterskap/Studentcup + arrangørby/navn. Det fulle navnet skal benyttes i alle skriftlige dokumenter, samt i all markedsføring.

Navnet på de ulike mesterskapsformene kan ikke selges til samarbeidspartner uten godkjenning av NSI. Navnet skal benyttes fra og med arrangør har en intensjon om å søke SL/SNM/SC.

MAR 4 Logobruk

MAR 5 Media

NSI eier alle rettigheter til salg av mediedekning fra alle arrangementer.

TA skal ha en egen presseansvarlig og informere lokale medier og lærested om arrangementet.

NSI har rett til å benytte alt fotomateriale fra SL, SNM, SC og FA tatt av arrangør på sine mediekanaler og til profilering. Fotograf krediteres etter avtale med TA. Arrangør skal stille med arrangementsfotograf.

Det skal tilgjengeliggjøres et album for NSI samme dag som bildene tas, uten vannmerke. Alle bilder skal tilgjengeliggjøres i best mulig kvalitet. Dette albumet skal oppdateres hver dag under arrangementet.

Eventuelle særavtaler med medier må godkjennes av NSI.

Arrangør oppretter event på sosiale medier etter tildeling. NSI legges til som medarrangør.

MAR 6 Sosiale medier

MAR 6.2 Hashtags

Følgende hashtags skal benyttes på alt som publiseres i sosiale media:

  • For SL: #studentidrett, #studentleker og #SL+by+årstall (eks: #SLTrondheim19)
  • For SNM: #studentidrett og #studentNM+idrett (eks: #StudentNMFutsal)

MAR 6.3 Tagging

NSI tagges i alt som legges ut på alle plattformer.

MAR 7 Merkevarebygging og branding av arrangement

Forbundet stiller med materiell for merkevarebyggingen av det enkelte arrangement, der arrangør står fritt til å implementere egen logo dersom dette er ønskelig. Dette settes opp av TA på prioriterte plasser på alle arenaer i bruk. Se for øvrig GEN 2.2.14 for forbundets ansvar for totalbranding av arrangement.