This website requires JavaScript.
Skip to content

INN 1 Åpnings- og avslutningsseremoni

Det skal være en åpningsseremoni og en avslutningsseremoni for SNM/SL. For SNM vil lagledermøte åpne arrangementet. Det skal være en avslutningsseremoni for SNM/SC.

INN 1.1 Åpningsseremoni

INN 1.1.1         Åpningsseremoni SL

Åpningsseremoni skal avholdes under alle SL. Minstekrav på seremonien er tale fra NSI, leder av SL og minimum ett kulturelt innslag. NSIs mesterskapsbanner skal henge bak scenen.

INN 1.2 Avslutningsseremoni

Det skal arrangeres en avsluttende markering ved alle arrangement i regi av NSI. NSIs mesterskapsbanner skal henge bak scenen. Flaggoverrekkelse og promotering av neste SL skal skje på avslutningsseremoni der en ny arrangør foreligger.

Eksempler på innhold kan være:

 • Tale fra TA og NSI
 • Kulturelt innslag (konserter)
 • Medalje- og prisutdelinger («Beste klubb» under SL)
 • Bankett

INN 2 Premiering

INN 2.1 Tittel

INN 2.1.1        Tittel for SNM

Vinner av SNM har rett til å kalle seg Norgesmester for studenter i den aktuelle idretten.

INN 2.1.2        Det gis ingen offisiell tittel for vinnere av SC.

INN 2.2 Medaljer

INN 2.2.1        Medaljer og pokal

NSI er ansvarlige for å stille med medaljer til både SNM og SC og for utdeling av disse. Det deles ut gull-, sølv- og bronsemedalje. I lagidretter deles det i tillegg ut pokal til vinnerne. Merk at det, under SL, helst ikke skal avholdes finaler eller deles ut medaljer etter 19:00 fredag kveld. Under SL deles medaljer og pokaler ut etter finale. Under enkelt-SNM og enkelt-SC deles de ut på avsluttende arrangement. Under utdeling skal TA introdusere NSIs representant og medaljevinnere fortløpende mens de får medaljer. TA står fritt til å gjøre mer ut av medaljeutdelingen enn kun introduksjon. Det oppfordres til lydanlegg, pall, musikk med mer.

Det skal konkurreres om alle valører i SNM og SC.

Utover dette kan TA sette opp premier for beste utøver, all star team, fair play og lignende. Ved slike tilfeller skal dette opplyses om på lagledermøtet. Det skal også være en forhåndsdefinert jury for disse prisene. Juryen skal annonseres for de deltakende klubbene senest på lagledermøtet.

INN 2.3 SL-premiering

INN 2.3.1        SL-premiering

Utover premiering definert i punkt INN 2.2.1 kåres beste studentidrettslag basert på følgende poengberegning fra resultatene i SNM. SC er ikke tellende.

Det utdeles poeng til beste klubb per idrett, per kjønn, etter følgende skala:

 1. plass: 10
 2. plass: 7
 3. plass: 4
  4.  plass – sisteplass: 0

I idretter med flere klasser benyttes følgende poengsystem for å kåre beste klubb i gjeldende idrett, som deretter får poeng etter skalaen beskrevet over (eksempelvis svømming, friidrett etc).

 • Gull: 3
 • Sølv: 2
 • Bronse: 1

NSI plikter å stille med pokal/plakett til beste studentidrettslag.

INN 3 Sosiale, kulturelle og andre ikke-sportslige aktiviteter

INN 3.1 Ikke-sportslige aktiviteter under SNM, SC og FA

Arrangementet skal inneholde ett sosialt tilbud som er tilgjengelig for alle deltakerne.

INN 3.2 Ikke-sportslige aktiviteter under SL

Et SL skal inneholde minst ett sosialt/kulturelt tilbud som er tilgjengelig for alle deltakere hver dag under arrangementet.

INN 4 Ledermiddag

NSI arrangerer ledermiddag under SL og er ansvarlig for tidfesting av arrangementet.