This website requires JavaScript.
Skip to content

LOG 1 Akkreditering

TA skal benytte NSIs sentrale påmeldingsløsning tilknyttet akkrediteringssystem for deltakerne til arrangement. Det kan gis unntak for SC og FA.

LOG 1.1 Spesifikasjoner

LOG 1.1.1        Et unikt akkrediteringskort med et identifiserbart bilde av påmeldte deltaker skal utstedes ved godkjent startberettigelse. NSI administrerer bestilling og dekker kostnad av disse kortene gjennom samarbeid med TA.

LOG 1.1.2       Akkrediteringskort skal også utstedes til alle dommere, inviterte gjester, medisinsk personell, journalister, TAs funksjonærer, samt NSI.

LOG 1.1.3       Ved tap av akkrediteringskort gis en bot på 50kr og nytt kort utstedes.

LOG 1.1.4       Ved tilfeller der utøver ikke har godkjent bilde ved akkreditering må vedkommende kjøpe nytt kort som lages manuelt i akkreditering og betale 50kr. Bildet er godkjent når personen kan gjenkjennes.

LOG 1.1.5       Ved SL skal det lages akkrediteringskort i 4 ulike farger (frivillige, deltakere, SL-styret/NSI, gjester/dommere).

LOG 1.1.6       Ved SNM skal det lages akkrediteringskort i 2 ulike farger (deltakere, frivillige/styret/NSI/gjester/dommere).

LOG 2 Overnatting

Deltakeravgiften skal dekke utgifter til overnatting med frokost. Det kan i tillegg tilbys påmelding uten overnatting og frokost til en lavere deltakeravgift.

Inkludert i påmeldingsavgiften regnes overnattingsfasiliteter å være skole eller liknende tilbud. Dersom man ikke benytter seg av tilbudet, skal TA ha en spesialavtale med hotell for gjeldende arrangement.

LOG 3 Transport

TA bes utarbeide en gunstig avtale for deltakere der de kan benytte seg av kollektivtilbudet ved arrangementssted. Dersom arena ligger uforholdsmessig langt unna, uten gunstig tilbud om kollektiv transport kreves det at TA sørger for transport.

Det skal til enhver tid være tilgjengelig transport for akutte tilfeller, samt tilfeller der det kreves andre fasiliteter enn tilgjengelig (dopingtest etc).

LOG 4 Serveringstilbud

Dersom arena ikke tilbyr kiosk eller tilgjengelig dagligvareforretning bes TA om å organisere et eget serveringstilbud.

LOG 5 Info

Info om overnatting, transport (både offentlig og organisert), arenabeliggenhet, åpningstider for skole, akkreditering og butikker der TA ikke organiserer kiosk, skal distribueres ved invitasjon, samt tilgjengeliggjøres på nett og informeres om ved akkreditering, skriftlig. Dette inkluderes gjerne i en akkrediteringsbrosjyre/deltakerhåndbok/program etc.