This website requires JavaScript.
Skip to content

NSI ser på sine medlemslag og arrangementer som en viktig læringsarena der man kan tilegne seg verdifulle erfaringer om utfordringene og mulighetene i norsk idrett. For å støtte våre medlemmer i denne læringen ønsker NSI å bidra med et utdanningsprogram som ledere og frivillige i studentidretten kan støtte seg på. Gjennom bl.a. samlinger, mentorprogram og internasjonal lederpraksis får du som tillitsvalgt i studentidretten muligheten til å utvikle deg i lederrollen.

Mentorprogrammet for unge ledere

Mentorprogrammet hadde oppstart med første kull 2018/2019 og har hatt årlige opptak siden 2018. Mentorprogrammet skal legge til rette for at noen utvalgte unge ledere i norsk idrett skal få en arena for personlig utvikling, faglig påfyll og nettverksbygging på tvers av bakgrunn, roller og kjønn.

Samlinger

Hvert år arrangerer NSI flere samlinger for lederer og styremedlemmer i studentidretten. Samlingene legges opp med fokus på erfaringsoverføring, faglig påfyll og har en sosial profil. Her møter du resten av studentidrettsnorge til viktige diskusjoner og innholdsrike foredrag! Samlingene arrangeres på Thon-hoteller i nærheten av Oslo. NSI dekker hovedreise for alle deltakere med lengre reisevei til samlingene.

NSIs samlinger:

  • Ledersamling (fredag-søndag den siste helgen i oktober)
  • Nettverkssamling (lørdag-søndag den siste helgen i mars)
  • Forbundsting (erstatter nettverkssamling hvert 2. år. Dato settes av forbundsstyret)

Invitasjoner går ut til studentidrettslag ca. to måneder før samlingen.

 

Internasjonal lederpraksis

Som medlem av de internasjonale studentidrettsforbundene EUSA og FISU deltar Norges studentidrettsforbund på mange internasjonale arenaer hvert eneste år. Vi lyser ut plasser og tar med oss engasjerte studentidrettere som deler av den norske delgasjonsledelsen for å gi medlemmer praktisk erfaring fra internasjonale konferanser og mesterskap. Under finner du hvilke verv/praksismuligheter det er mulig å søke på! 

Sofus Rasmussen

Fungerende generalsekretær (22.april-1.september) / Ansvarlig internasjonal aktivitet og organisasjon