This website requires JavaScript.
Skip to content

Mentorprogrammet i denne formen hadde oppstart med første kull 2018/2019, går over et «skoleår», og har hatt årlige opptak siden 2018. Mentorprogrammet skal legge til rette for at noen utvalgte unge ledere i norsk idrett skal få en arena for personlig utvikling, faglig påfyll og nettverksbygging på tvers av bakgrunn, roller og kjønn.

Programmet inkluderer 20-30 deltakere i alderen 19-29 år, hvorav 10 av deltakerne er kandidater fra studentidretten og 10-20 er kandidater fra andre særforbund/idrettskretser. Som en del av den personlige utviklingen i lederrollen, får deltakerne støtte av en mentor. Programmet inkluderer 20-30 mentorer med ledererfaring og god kjennskap til idretten.

Overordnede mål for programmet

Kortsiktig

 • Kandidaten mestrer sitt nåværende verv i større grad enn før sin deltakelse i mentorprogrammet

Langsiktig

 • Kandidaten sitter lenger i verv innen idretten (dvs. flere tingperioder / gjenvalgt på årsmøter)
 • Kandidaten påtar seg nye og «større» lederverv i idretten
 • Ved slutten av programmet skal det være definerte mål for videre lederengasjement i idretten for alle kandidatene forankret i eget organisasjonsledd​

Mål for lederkandidatene (mentee)

Hovedmålsetning

 • Kandidatene er mer effektive og har større gjennomslagskraft i sitt verv etter deltakelse i mentorprogrammet.

Delmål

 • Ha god kjennskap til idrettens organisering
 • Ha opplevd økt mestring og trivsel i sitt nåværende verv
 • Ha økt kompetanse om ledelse og refleksjon rundt seg selv i lederrollen
 • Fått kjennskap til relevante verktøy til bruk i egenutvikling og inn i egen organisasjon
 • Lært å ta ansvar for og blitt selvstendig i sin egenutvikling i lederrollen
 • Fått større nettverk på tvers av idretter og utviklet sin relasjonskompetanse
 • Ha definert videre ambisjoner for verv på ledernivå i idretten

 

Utbytte for mentorene

Selv om mentoring i dette programmet er et verktøy som brukes i lederutviklingen av kandidatene, er det også viktig at mentor får utbytte av programmet gjennom:

 • Tilfredshet og innsikt i å ha bidratt til andres utvikling
 • Utviklet egne kommunikasjonsferdigheter
 • Erfaring som mentor i et strukturert mentorprogram etter felles rammer og verktøy for gjennomføring av mentoring
 • Egenutvikling
 • Erfaringsutveksling og større nettverk

Innhold og faglig forankring

Mentorprogrammet består av en kombinasjon av faglig påfyll, refleksjon, praktisk ledererfaring og støtte av mentor, og innebærer deltakelse på fem samlinger, hvor to av de foregår digitalt. Karina Andersen Aas, Lederutvikler og mental trener i Mind As, er fagansvarlig i programmet, og har vært med å utformet programmet siden oppstart i 2018.

EmilieØdegård

Rådgiver klubb- og kompetanseutvikling