This website requires JavaScript.
Skip to content

Som medlem av de internasjonale studentidrettsforbundene EUSA og FISU deltar Norges studentidrettsforbund på mange internasjonale arenaer hvert eneste år. Vi lyser ut plasser og tar med oss engasjerte studentidrettere som deler av den norske delgasjonsledelsen for å gi medlemmer praktisk erfaring fra internasjonale konferanser og mesterskap. Under finner du hvilke verv/praksismuligheter det er mulig å søke på.

De internasjonale arrangementene NSI lyser ut plasser til består av:

Mer informasjon