This website requires JavaScript.
Skip to content

Studentlekene er et av Norges største og beste fleridrettsarrangementer som arrangeres i Oslo, Bergen, Tromsø og Trondheim. Lekene tiltrekker seg mellom 1000 og 2500 deltakere fra studiesteder i hele landet for idrett og feiring! Her kan du bli med på alt fra Håndball til Yukigassen og bli kjent med nye likesinnede studenter og frivillige. Høsten 2022 arrangerte vi Studentlekene Bergen Challenge sammen med NHHI, der over 3000 deltakere og frivillige var samlet for å delta i 25 ulike idretter. Til våren gjør vi det igjen – Når Studentlekene Trondheim skal arrangere for første gang på fire år. Gled deg!

Studentlekene bygger på over 20 års erfaring og tradisjoner og startet med et brak i 1999, da NTNUI tok imot 800 deltakere i ti ulike idretter. Dette var starten på noe som skulle vise seg å være en enorm suksess, som stadig fortsetter å vokse. Siden 2010 har lekene blitt arrangert hvert eneste år (med unntak av pandemien) med stadig økende deltakerantall og interesse i resten av studentidretts-Norge. Studentlekene står i dag som ett av våre flaggskip i det daglige virke. Grunnidéen er at deltakere og frivillige skal oppleve mestring, samhold, glede og personlig utvikling sammen med andre studenter på tvers av studiested og studentidrettslag. Studentlekene skal huse det mest attraktive konkurransetilbudet for studenter, gode møteplasser for å skape nye – og forsterke gamle vennskap så vel som å bidra til en bærekraftig, inkluderende og robust organisasjon.

Etter at NTNUI initierte en ny epoke med et nytt konkurransekonsept for over 20 år siden, kom NHHI på banen i 2011, og flere studentidrettslag har siden meldt seg på for å arrangere Studentleker. Det er per i dag NHHI, TSI, Studentspretten, NTNUI og BIA/NIHI som har fått tildelt og gjennomført lekene.

For å arrangere og delta i Studentleker må man fylle minstekravene satt i “konkurransereglement 2022-2024“.

MagnusNedregotten

Ansvarlig nasjonal aktivitet og arrangement