This website requires JavaScript.
Skip to content

Reisefordelingstilskudd beregnes på grunnlag av rene transportutgifter, dvs. reise mellom studiested og arrangementssted. Reisefordelingstilskudd gjelder kun reise i Norge. Utgiften må dokumenteres med originale billetter/kvitteringer. Transportutgifter på studiested og arrangementssted (flybuss, flytog, t-bane, trikk og lignende) dekkes ikke.

Praktisk informasjon

*Summen i reisefordelingsmatrisen er per utøver, per arrangement.
* Søknadsfrist: 2 uker etter arrangementsslutt.
* Dersom kostnad for reise er lavere enn den aktuelle støttesatsen vil støtten kun dekke faktisk utgift.
* CashPoints fra Norwegian eller Eurobonuspoeng fra SAS refunderes ikke. Det gis kun refusjon for faktisk kroneverdi betalt. Ved bruk av disse bonusordningene anbefaler vi at deltaker bruker CashPoints eller Eurobonuspoeng opp til støttesum (eks: Bergen-Trondheim-Bergen koster 1000kr. Bruk da kun 700 CashPoints, så vil dere få full refusjon på 300kr fra NSI).

Søknad om reisefordelingstilskudd

Det er kun medlemmer i studentidrettslag tilknyttet NSI som kan søke om reisefordelingstilskudd i forbindelse med deltakelse i Studentleker, Studentmesterskap, Studentcup og friluftslivstreff. Det er kun utøverne (ikke lagledere, oppmenn og liknende) som kan få refundert reiseutgifter.

Søknaden skal fylles ut av ansvarlig person i laget/klubben og sendes inn til NSI via elektronisk søknadsskjema, sammen med scan av kvitteringer/billetter med navn og sum senest 2 uker etter arrangementet for å bli behandlet. Søknader sendt per post eller mail og/eller uten billag blir ikke behandlet.

Behandlingstid: 6 uker etter frist for innsending av skjema.


I søknadsskjemaet blir du spurt om å fylle inn følgende: 

* Arrangement, idrett, sted, når
* Klubbinformasjon: navn, organisasjonsnummer, kontonummer til klubb, adresse

OBS! Det utbetales IKKE støtte til private kontoer. Kontoen må være knyttet til et organisasjonsnummer tilhørende en klubb registrert hos NSI.

* Informasjon til kontaktperson: navn, e-post, telefonnummer
* Fyll i navn og total reiseutgift på samtlige deltakere det søkes om støtte til.
* Last opp fil med kvitteringer. OBS! alle kvitteringer samles i ett dokument. Søknader med flere vedlegg behandles ikke.

Hvis du har kjørt bil fyller du i et Kjøregodtgjørelseskjema, og limer det inn som en kvittering sammen med bom/parkering/ferge-kvitteringer. 

* Støtten tildeles til klubben du representerte, og refusjonen per utøver håndteres deretter internt i klubben.
* I individuelle idretter sendes det én søknad for alle som deltok fra samme klubb. Ved flere enn 20 utøvere sendes det inn to søknader.
* I lagidretter sendes det én søknad per klubb som deltok i idretten. Ved flere enn 20 utøvere sendes det to søknader.

Søk her

Reisefordeling ved avlysning av arrangement

Dersom arrangementet på grunn av for påmeldte lag/utøvere blir avlyst etter at påmeldingsfristen er gått ut, vil de påløpne reisekostnader bli dekket gjennom reisefordelingstilskudd, på samme måte som om arrangementet hadde blitt avholdt. Det dekkes kun kostnader for reiser som er bestilt før avlysningen er blitt gjort kjent og kun for reiser som ikke kan avbestilles.

EspenLie

Aktivitetskonsulent (50%) | Prosjektleder Mangfold og inkludering (50%)

Mer informasjon