This website requires JavaScript.
Skip to content

Studentlekene er et fleridrettsarrangement som arrangeres høst og vår og tiltrekker seg mellom 1000 og 2500 deltakere fra studiesteder i hele landet.

Studentlekene hadde sitt inntog i studentidretten i 1999, da NTNUI tok imot 800 deltakere i ti ulike idretter. Dette var starten på noe som skulle vise seg å være en stor suksess. Siden 2010 har lekene blitt arrangert hvert eneste år med stadig økende deltakerantall og interesse i resten av studentidretts-Norge. Studentlekene står i dag som ett av våre flaggskip i det daglige virke.

NHHI kom på banen i 2011, og flere studentidrettslag har siden vist interesse for å arrangere studentleker. Det er per i dag NHHI, TSI, Studentspretten, NTNUI og BIA/NIHI som har fått tildelt og gjennomført lekene.

For å arrangere og delta i Studentleker må man fylle minstekravene satt i «konkurransereglement for idretts og friluftslivsarrangement i regi av NSI».

MagnusNedregotten

Mer informasjon