This website requires JavaScript.
Skip to content

Klubbutvikling kan gjøres på forskjellige måter og gjennom flere ulike prosesser. For å hjelpe deg med dette har studentidretten flere gode hjelpemidler. Vi har blant annet et eget utviklingskonsept som inkluderer en spesieltilpasset klubbhåndbok for studentidretten, et veilederteam som reiser ut til din klubb, egne styrekurs tilpasset studentidrettslag og enkle støtteordninger for klubbutvikling. Alle utviklingstiltak er helt gratis for klubben. Har du en utfordring, eller kanskje et mål for ditt studentidrettslag? Ta kontakt for en uforplitkende prat!

Klubbveiledere

Alle NSIs klubbveiledere har gjennomført NIFs veilederutdanning og har mye erfaring med utviklingsprosesser i studentidrettslag. Veilederne jobber nasjonalt og hjelper gjerne ditt studentidrettslag med utviklingsprosesser!

Klubbesøk

Et klubbesøk handler om å bli kjent med klubb og forbund. På et klubbesøk får du nyttig informasjon om NSIs tilbud, herunder aktivitetstilbud, støtteordninger og aktivCampus. Dette kan gjøres både fysisk og digitalt og er helt uforpliktende. Tid: 30-45 minutter.

Start- og oppfølgingsmøte

Startmøte

På startmøte diskuterer styret (og andre medlemmer) hva som skal være utviklingsområder for klubben. Gjennom en prosess med workshops, diskusjon og moduler komme deltakerne frem til helt konkrete utviklingstiltak som løfte klubbe. Startmøte fasiliteres av en klubbveileder og krever ingen forberedelser fra deltakerne.

Tid: 3-4 timer.

Oppfølgingsmøte

På oppfølgingsmøtet løftes tiltakene og diskusjonene fra startmøte. Her evalurerer man tiltak og prosesser før man blir enige om hva som skal prioriteres i fremtiden. Oppfølgingsmøtet gjennomføres 2-5 måneder etter startmøtet.

Tid: 2-3 timer.

Styrekurs

Er du ny i styret? Idrettens lover og regelverk kan være omfattende å sette seg inn i. Gjennom styrekurset vårt for du innblikk i lover, økonomi og regler for hva som gjelder et studentidrettslag. Styrekurset deg en praktisk og effektiv innføring i klubbdrift. Kurset tar 3-4 timer og gjøres fysisk i klubb/skole-lokaler på bestilling av studentidrettslag.

EmilieØdegård

Rådgiver klubb- og kompetanseutvikling