This website requires JavaScript.
Skip to content

Organisasjon

Vi er en studentforening som driver med idrett og aktivitet, hvordan blir vi et studentidrettslag?

For å bli et studentidrettslag må dere få status som idrettslag og tas opp i NIF. Dette gjøres gjennom å sende en søknad til deres lokale idrettskrets. For å søke om å bli et idrettslag må dere ha et eget organisasjonsnummer og gjennomføre et stiftelsesmøte. Protokoll fra stiftelsesmøte skal sendes til idrettskretsen som søknad. Her finner dere fullstendig oppskrift.


Vi har studenter som ønsker å opprette en ny gruppe i studentidrettslaget vårt. Hvordan går vi frem?

Grupper opprettes og nedlegges av årsmøtet til studentidrettslaget. Her finner dere en oppskrift på hvordan dette gjøres.


Jeg er leder eller medlemsansvarlig men har ikke tilgang til klubbadmin. Hva gjør jeg?

For å ha tilgang til Klubbadmin må du ha rollen som klubbleder eller medlemsansvarlig. Du benytter brukernavn og passord som er tilknyttet MinIdrett-brukeren din. Både forbund og krets kan gi deg tilgangen du trenger. Ta kontakt med forbundskonotret eller din lokale idrettskrets.

Jeg skal sende ut medlemskontingent gjennom klubbadmin for første gang. Hva gjør jeg?

For å fakturere gjennom Klubbadmin må klubben ha en avtale med Buypass. Her er en oppskrift på hvordan du går frem for å skaffe en avtale.

 

Mesterskap

Vi vil delta på Studentleker- NM- eller cup. Får vi dekket reisekostnader? 

NSI har reisestøtte til alle offesielle arrangementer. Se vår side med reisestøtte for mer info.


Vi har lyst til å arrangere et mesterskap. Hva gjør vi? 

Alle studentidrettslag kan arrangere nasjonale mesterskap. NSI støtter alle arrangører med midler og kompetanse. Se mer info om hvordan søke om et mesterskap her.

 

Har du fortsatt spørsmål? Kontakt oss gjerne!

EmilieØdegård

Rådgiver klubb- og kompetanseutvikling

Mer informasjon