This website requires JavaScript.
Skip to content

Vi trenger deg som arrangør!

Noen av fordelene for din klubb ved å stå som arrangør:

* Klubben får anvend/opparbeidet arrangørkompetanse
* Muligheter for styrket klubbøkonomi gjennom forbundets støtteordninger, samarbeidspartnere og deltakeravgiften
* Mulighet til å vise frem klubben til resten av Studentidrettsnorge
* Arena for rekruttering av nye medlemmer og frivillige
* Etablere kontakt og samarbeid med andre klubber og forbundet
* Bidra til utvikling av Student-NM og Studentleker som konsept
* Styrke og utvikle leder/arrangørkompetansen innad i klubben

Søknadsfristen for å være Teknisk Arrangør til Student-NM er 4 måneder før arrangement, men tildeling vil bli gjort fortløpende. Skal du arrangere Studentleker er fristen for å søke 12 måneder før arrangement. Dato for arrangementet settes i samråd med Norges Studentidrettsforbund basert på terminlisten.

Før søknad sendes er det lurt å gjøre seg kjent med Konkurransereglementet for idretts- og friluftslivsarrangement i regi av Norges studentidrettsforbund. Det finner du under verktøy på denne siden. Dette dokumentet gir deg et innblikk i minimumskravene til deg som arrangør. Her finner du også blant annet opplysninger om økonomiske støtteordninger.  

Dersom din klubb tenker på å arrangere bes dere følge fremgangsmåten under:

  1.  Samle informasjon om søknads og tildelingsprosessen, spesielt gjennom å lese konkurransereglementet
  2. Samle styret i klubben og avklar om det er et felles ønske for å søke om å være Teknisk Arrangør
  3. Kontakt Norges studentidrettsforbund for veiledning om søknadsprosessen og tildeling av erfaringer og malverk fra tidligere søkere og arrangører
  4. Fyll ut søknadsskjema

EspenLie

Aktivitetskonsulent (50%) | Prosjektleder Mangfold og inkludering (50%)

Birte SundeLeirvåg

Ansvarlig nasjonale mesterskap og arrangement