This website requires JavaScript.
Skip to content

Norges idrettsforbund og Norges studentidrettsforbund gjentar suksessen fra de siste fire årene og inviterer til nytt kull i mentorprogrammet for unge ledere i norsk idrett! Til dette trenger vi nye og motiverte mentorer, og vi håper at du kunne tenke deg å være en av dem.

Innhold

Mentorprogrammet er en kombinasjon av faglig påfyll, praktisk ledererfaring og støtte av mentor, og inneholder tre fysiske samlinger for deltakerne. Samlingene vil bestå av teori, refleksjon og praktisk trening, og det forutsettes at du som mentor kan delta 100% på alle.

 • Samling 1: Lørdag 9. september 2023 kl.10:00-17:00: Om mentoring og oppstart av mentorskapet. Felles nettverksmiddag fra kl.17:00-ca. 19:00. (middagen er ikke obligatorisk, men ønskelig at man deltar ved anledning. Hør gjerne med din mentee om dette)
 • Samling 2: Lørdag 11. november 2023 kl. 10:00-17:00: Målsettingsprosess og personlig utviklingsplan
 • Samling 3: Lørdag 9. mars 2023 kl. 10:00-17:00: Avslutning av mentorskapet, evaluering og “moving on”-stage

Det planlegges i tillegg to frivillige kveldssamlinger kun for mentorene , med faglig påfyll og erfaringsutveksling.

 • 18.oktober
 • 24.januar

I tillegg forutsettes det at du som mentor har regelmessige møter / samtaler med mentee mellom 5-10 ganger. Vi anbefaler flest mulig fysiske møter, men samarbeidsform og kommunikasjonskanaler avklares mellom den enkelte mentee og mentor.

Hva kjennetegner en god mentor?

Gode mentorer gir mentee den riktige typen hjelp og støtte. En god mentor tilpasser seg til mentees behov, og har derfor det vi kaller en situasjonsbestemt tilnærming (Ekeland 2014). Mentoren tar derfor hensyn til:

 • Hvem mentee er
 • Hva mentee trenger
 • Hvilken fase mentoringrelasjonen befinner seg i
 • Konteksten og organisasjonen mentee er en del av og hvilke utfordringer mentee står overfor

Gode mentorer etablerere tillit og gode relasjoner, og lytter mer enn man snakker. Mentor er både utfordrer og støttespiller etter behov, og holder tilbake egne erfaringer slik at mentee kan få utforsket temaet tilstrekkelige. Videre er en god mentor lærings- og utviklingsorientert, hvor også mentor er nysgjerrig på å lære gjennom sin deltakelse i Mentorprogrammet.

Utbytte for mentorene

Selv om mentoring i dette programmet er et verktøy som brukes i lederutviklingen av kandidatene, er det også viktig at mentor får utbytte av programmet gjennom:

 • Tilfredshet og innsikt i å ha bidratt til andres utvikling
 • Utviklet egne kommunikasjonsferdigheter
 • Erfaring som mentor i et strukturert mentorprogram etter felles rammer og verktøy for gjennomføring av mentoring
 • Egenutvikling
 • Erfaringsutveksling og større nettverk

Å få være mentor i to runder har utfordret meg på måter få andre har gjort. Jeg vil derfor si at relasjonen i høyeste grad har bidratt til refleksjoner og utvikling som både mentee og mentor har stort utbytte av. Og for norsk idrett blir det da vinn-vinn!

Tage Pettersen, mentor 3. kull og president i Norges Ishockeyforbund

Søknad

Er dette noe for deg? Registrer din interesse innen 9. august.

Kontaktperson

AtleRolstadaas

Generalsekretær (foreldrepermisjon 1.mai-1.september)

Mer informasjon