Vi søker deg som ønsker å utvikle deg i lederrollen og samtidig bidra til å «skape fremtidens idrett» sammen med Norges studentidrettsforbund. NSI åpner nå søknadsprosessen til NSIs mentorprogram for 10 plasser i mentorprogrammet 2024/2025.

 

Hvem kan søke?

Alle med et lederverv i studentidretten i dag med ønske om en videre karriere innenfor ledelse i idretten. Deltakere må være i aldersgruppen 19-29 år.

Vi søker deg som er:

 • Ambisiøs
 • Målrettet
 • Læringsorienter – har et ønske om å utvikle deg
 • God på relasjoner og interessert i andre mennesker

 

 • Følgende verv vil bli prioritert blant søkerne:
 • Leder for studentleker
 • Leder i et studentidrettslag
 • Medlem av forbundsstyret til NSI

Er dette noe for deg?

Søk her innen 9. august

Søknad

Søknadsfrist: 9. august.

Det kan lønne seg å forberede søknadsteksten på forhånd, da du i søknadsskjemaet vil bli spurt om å fylle inn følgende:

 • Fullt navn
 • Studentidrettslag
 • E-post, telefonnummer, fødselsdato og kjønn
 • Hva studerer du og hvor langt er du i studieløpet ditt?
 • Hva er ditt nåværende lederverv i studentidretten?
 • Hvilke erfaringer du har med ledelse så langt? Det kan være erfaringer fra studentidretten og fra andre relevante arenaer
 • Hvilke ambisjoner har du for videre lederkarriere innenfor studentidrett spesielt og idretten generelt?
 • Beskriv din motivasjon for å delta i mentorprogrammet
 • Hvilke personlige egenskaper har du som du mener er dine styrker som leder? Nevn tre prioriterte egenskaper.
 • Hvilke personlige egenskaper ønsker du å utvikle/styrke deg selv på som leder? Nevn tre prioriterte egenskaper.
 • På hvilken måte tror du en mentor vil kunne bidra i din utvikling i lederrollen og i videre lederkarriere?
 • Har du deltatt på arrangement i NSI-regi tidligere?
 • Vennligst last opp din CV (fullstendig CV)

Innhold og forventninger

Mentorprogrammet er en kombinasjon av faglig påfyll, praktisk ledererfaring og støtte av mentor og foregår over tre samlinger for deltakerne. Samlingene vil bestå av teori, refleksjon og praktisk trening. Det forutsettes at du kan delta 100% på alle samlinker.

Samling 1: Meg som leder

Fredag 27. september kl. 12:00 – lørdag 28. september, kl. 17:00, Oslo


Samling 2: Å lede gjennom andre

Fredag 22. november kl. 12:00 – lørdag 23. november, kl. 17:00, Oslo


Samling 3: Meg og organisasjonen

Fredag 14. mars kl. 12:00 –  lørdag 15. mars kl. 17:00, Oslo

I tillegg legges det opp til tre digitale statusmøter etter hver samling:

 • Statusmøte etter første samling: 22. oktober (2t)
 • Statusmøte etter andre samling: 28. januar (2t)
 • Statusmøte etter tredje samling: 22. april (2t)

 

Dette forplikter du deg til:

 • 100% deltakelse på alle samlinger (fysiske og digitale)
 • Gjennomføring av oppgaver mellom samlingene
 • Ha regelmessige møter/samtaler med mentor, mellom 10 og 12 ganger á 1-1,5t varighet. Vi anbefaler fysiske møter så langt det lar seg gjøre
 • Være dedikert og følge opp egen utviklingsplan

 

Dette får du:

 • Tre samlinger med faglig og sosialt innhold
 • Personlig mentor som følger deg og veileder deg gjennom perioden
 • Innsikt og praktisk trening i lederrollen
 • Utvidet nettverk av ledere
 • Unik mulighet til personlig utvikling

 

Om mentorene:

 • Dyktige og dedikerte personer med ledererfaring, både i og utenfor idretten
 • Matche kandidat og mentor. Vi tar hensyn til personlige og geografiske forhold
 • Maks to deltakere per mentor
Utlysning mentor 4

EmilieØdegård

Rådgiver klubb- og kompetanseutvikling