This website requires JavaScript.
Skip to content

Vi skaper fremtidens idrett!

Vår visjon forplikter. Dette betyr at vi i studentidretten har et helt bevisst forhold til å utvikle kompetente ledere, trenere og dommere både til norsk idrett og samfunnet for øvrig, og vi har derfor også en helt egen utdanningsmodul i vår organisasjon.

 

Vår virksomhetsidé

Studentidretten kombinerer idrett og studier slik at studietiden blir aktiv, sosial og utviklende, fylt med glede og tilhørighet i studentidrettslagene. Studentidretten er arenaen der den enkelte kan nå de målene man setter seg i kombinasjonen idrett og studier, både som utøver og tillitsvalgt.

Norges studentidrettsforbund er et særforbund i norsk idrett, på lik linje med for eksempel håndballforbundet og skiforbundet. Vi organiserer derimot aktivitet i alle idretter, men spesielt for oss er at klubbene er organisert av, for og med studenter. Vi treffer en spesiell målgruppe; de mellom 18-30 som driver med organisert idrett i et studentidrettslag – fordelt på over 80 ulike aktiviteter. Vi er medlem av det europeiske studentidrettsforbundet (EUSA) og det internasjonale studentidrettsforbundet
(FISU), og representerer norsk studentidrett internasjonalt samt deltar i konkurranser og mesterskap regulert av EUSA (student-EM) og FISU (student-VM og Universiade).

finn din klubb

Vårt verdigrunnlag

Engasjerende

  • Vi er engasjert i oppgavene vi gjør og engasjerer de vi jobber sammen med.

Kunnskapsrike

  • Vi er kunnskapstørste, og vi bruker og deler vår kunnskap med andre.

Utfordrende

  • Vi er åpne og nysgjerrige, og utfordrer etablerte sannheter.

Humørfylte

  • Vi vet at godt humør og det å ha det moro underveis gjør oss enda bedre.

Studentidretten kombinerer idrett og studier slik at studietiden blir aktiv, sosial og utviklende, fylt med glede og tilhørighet i studentidrettslagene. Studentidretten er arenaen der den enkelte kan nå de målene man setter seg i kombinasjonen idrett og studier, både som utøver og tillitsvalgt. Vi har et helhetlig menneskesyn der idrett og utdanning går hånd i hånd. En sunn sjel i et sunt legeme er studentidrettens grunnidé. «Vi skaper fremtidens idrett» er vår visjon, og denne forplikter. Fremtidens idrett skal være mangfoldig, trygg og inkluderende.

Studentidretten skal være en inkluderende arena hvor alle studenter gis mulighet til å utøve idrett og friluftsliv på bakgrunn av sine ønsker og behov, fri for diskriminering på grunn av livssyn, kjønn, seksuell orientering, funksjonsnedsettelse eller etnisk opprinnelse.

Du er aldri mer ensom!

Studentidretten – med over 41 000 aktive studenter, er et sted du kan engasjere og utvikle deg, oppleve mestring, bli sett, få venner, bli savnet - et sted du kan høre til. Personlig utvikling, tilhørighet, livslange vennskap og et nettverk av de sjeldne – et supplement til studietiden som er helt unikt i sin form, der du og dine studievenner, står på egne bein og er deres "egen lykkes smed".