This website requires JavaScript.
Skip to content

aktivCampus er et nasjonalt konsept med ambisjon om å skape aktiv, helsefremmende og meningsfull studiehverdag gjennom sosiale fellesskap og fysisk aktivitet.

aktivCampus skal gjennom et sosialt og mangfoldig aktivitetstilbud med høy grad av brukerinvolvering bidra til at hver enkelt student kan finne morsomme måter å være aktiv på i sin studiehverdag. Det vil være et godt og koordinert samarbeid mellom studentidrett, samskipnaden og utdanningsinstitusjonen, noe som bidrar til en helhetlig tilnærming med studentvelferd, helsefremmende tiltak og relasjonsbyggende aktiviteter. Aktivitetene som tilbys gjennom aktivCampus er rusfrie og skal være åpen for alle.

Design uten navn (1)

Ta kontakt om du ønsker å starte opp med aktivcampus på ditt studiested

AmalieSkavnes

Prosjektleder aktivCampus (60%) | Idrettskonsulent (40%, vikariat)

Mer informasjon