This website requires JavaScript.
Skip to content

Deltakelse

Medlemmer av klubber som er opptatt av NSI er startberettiget dersom de kan fremvise gyldig studiebevis.  En deltaker kan bare være startberettiget for ett lag i en idrett i hvert mesterskap.

Ved alle student-NM er teknisk arrangør og regjerende studentmester direkte kvalifisert.

Hvis et lag ikke kan stille med maksimalt antall deltakere i lagidretter etter første ledd, kan laget kompletteres med egne medlemmer som ikke er studenter.

Andelen utøvere som nevnt i annet ledd, kan ikke overstige 25 % av det antall utøvere som utgjør et lag pr klasse i den aktuelle lagidretten. I Individuelle idretter med lagkonkurranse, der lag består av minimum tre utøvere, kan en (1) ikke-student som er medlem i laget delta.

Lag bestående av studenter fra to eller flere studentidrettslag opptatt i NSI er startberettiget, men deltar utenfor konkurranse. Lag som deltar utenfor konkurranse vil få strøket resultat fra gruppespillet. Disse får ikke plassering i mesterskapet og i lagspill kan de ikke spille om medalje.

Norske studenter i utlandet er startberettiget, men deltar utenfor konkurranse. Disse får ikke plassering i mesterskapet og i lagspill kan de ikke spille om medalje. De har heller ikke anledning til å søke om reisefordeling.

Terminliste

Student-NM er tidsfestet for å skape mer kontinuitet. For de som skal delta, eller for de som ønsker å arrangere finnes oversikten her: Oversikt student-NM

Reisestøtte

Tilreisende deltakere kan søke reisestøtte fra NSI.

Kine ManneråkBakken

Prosjektmedarbeider Nasjonale Mesterskap

Mer informasjon