This website requires JavaScript.
Skip to content

Student-NM

Det arrangeres et titalls Student-NM i ulike idretter hvert år. De fleste Student-NM arrangeres under Studentlekene som finner sted to ganger årlig, høst og vår. I tillegg til de idrettene som arrangeres under Studentlekene avholdes enkeltstående Student-NM i utvalgte idretter for å komplettere tilbudet.

Deltakelse

Medlemmer av klubber som tilhører Norges studentidrettsforbund er startberettiget dersom de kan fremvise gyldig studiebevis.  En deltaker kan bare være startberettiget for ett lag i én idrett i hvert Student-NM.

Ved alle student-NM er arrangørklubben og regjerende studentnorgesmester direkte kvalifisert.

Hvis det ikke er nok studenter som kan fylle plassene med maksimalt antall deltakere, kan laget kompletteres med egne medlemmer som ikke er studenter.

Andelen utøvere som ikke er studenter, kan ikke overstige 25 % av totalt tillatte deltakere pr lag i den aktuelle lagidretten. I Individuelle idretter med lagkonkurranse, der lag består av minimum tre utøvere, kan en (1) ikke-student som er medlem i laget delta.

Lag bestående av studenter fra to eller flere studentidrettslag opptatt i NSI er startberettiget, men deltar utenfor konkurranse. Lag som deltar utenfor konkurranse vil få strøket resultat fra gruppespillet. Disse får ikke plassering i mesterskapet og i lagspill kan de ikke spille om medalje.

Norske studenter i utlandet er startberettiget, men deltar utenfor konkurranse. Disse får ikke plassering i mesterskapet og i lagspill kan de ikke spille om medalje. De har heller ikke anledning til å søke om reisefordeling.

Terminliste

Student-NM er tidfestet for å skape mer kontinuitet. For de som skal delta, eller for de som ønsker å arrangere finnes oversikten over når de ulike idrettene skal arrangeres her: Tidfesting av idrettene

Reisestøtte

Tilreisende deltakere kan søke reisestøtte fra NSI.

Spørsmål? Ta kontakt!

EspenLie

Aktivitetskonsulent (50%) | Prosjektleder Mangfold og inkludering (50%)

Mer informasjon