This website requires JavaScript.
Skip to content

Rent Særforbund er et verktøy for å sette antidoping og verdiarbeid på agendaen. Konseptet skal sikre et minimum av antidopingkunnskap i organisasjonen, og vise holdninger mot doping gjennom konkrete handlinger.

Vår viktigste oppgave, med en visjon om å skape fremtidens idrett, er kompetansehevende tiltak. Ren Utøver er et av våre fremste verktøy for å heve kompetansen blant hver enkelt person involvert i idretten;

Norges studentidrettsforbund krever gjennomgått Ren Utøver fra samtlige utøvere og ledere som representerer internasjonalt. Vi oppfordrer i tillegg samtlige deltakere på våre nasjonale konferanser å gjennomføre denne læringsmodulen.

Har du ikke tatt den enda? Sett av 15 minutter og hold deg oppdatert på hvordan antidopingarbeid fungerer og kan forebygges.

 

Mer informasjon