This website requires JavaScript.
Skip to content

Møteplan Forbundsstyret

  • 1/23 2.februar
  • 2/23 18.mars
  • 3/23 6.mai
  • 4/23 10.-11.juni
  • 5/23 16.-17.september
  • 6/23 9.november
  • 7/23 16.-17.desember

Yngvild Larsen Schei

Leder marked og kommunikasjon | Head of International Relations (i foreldrepermisjon fra 1.juni 2023)