This website requires JavaScript.
Skip to content

Kjernen

Kjernen i vår merkevare er vårt formål og vår virksomhetsidé, vår visjon og våre verdier.

Norges studentidrettsforbund ble stiftet i 1913 på grunntanken «Mens sana in corpore sano»; en sunn sjel i et sunt legeme. I dag kommer dette til uttrykk gjennom et solid og tydelig forbund med et formål om å fremme studentenes idretts- og friluftsliv i Norge, og representere idretten internasjonalt. Måten vi gjør dette på, vår virksomhetsidé, er å være en hjelper til å kombinere idrett og studier, og å være bindeleddet mellom ungdom- og voksenidretten.

På den måten blir studietiden aktiv, sosial og utviklende, fylt med glede og tilhørighet i studentidrettslagene. Studentidretten er arenaen der den enkelte kan nå de målene man setter seg i kombinasjonen idrett og studier, både som utøver og tillitsvalgt.

Visjon: Vi skaper fremtidens idrett.

Verdier

  • Engasjerende: Vi er engasjert i oppgavene vi gjør og engasjerer de vi jobber sammen med.
  • Kunnskapsrike: Vi er kunnskapstørste, og vi bruker og deler vår kunnskap med andre.
  • Utfordrende: Vi er åpne og nysgjerrige, og utfordrer etablerte sannheter.
  • Humørfylte: Vi vet at godt humør og det å ha det moro underveis gjør oss enda bedre.

 

Posisjonering

Kjernen vår styrer hvordan vi posisjonerer oss og hvilken rolle vi velger å ta i det landskapet vi befinner oss i (vår kategori).

Posisjonering 

Studentidrettsforbundet er en utfordrer og bryter bevisst med noe av det etablerte i kategorien sin som særforbund. Å skape fremtidens idrett er en visjon som blant annet forplikter til innovasjon og nytenkning. Vi differensierer oss fra andre særforbund ved å favne om alle idretter, og ved å være tilstede og relevant i en viss livsfase/livssituasjon; studentlivet

Personlighet

Vår identitet og hvem vi er, følger direkte av hva vi har definert som vår kjerne og rollen vi tar i vår kategori.

Personlighet

Vi er inkluderende og favner bredt. Vi er profesjonelle, samtidig som vi har en vennlig og leken tilnærming. Vi har en energisk, nysgjerrig og nytenkende holdning som gjennomsyrer vårt arbeid og tilstedeværelse i kommunikasjon, arrangement og samarbeid.

Merkevarekonsept

Vårt merkevarekonsept er en «oversettelse» (eller konseptualisering) av vår strategi som gir et kreativt grunnlag for kommunikasjon og aktiviteter.

Springbrett

Et springbrett er en solid plattform som hjelper deg å ta sats og å hoppe høyere. Studentidretten er springbrettet som hjelper studenter over i en hverdag med bedre helse, tilhørighet og større sosialt nettverk. Vi er også springbrettet over i livslang idrett etter studiene.

Ta sats og hopp høyere sammen med oss!

Bruk

Norges studentidrettsforbund er vårt formelle navn. Vi bruker dette i alle formelle sammenhenger, muntlig og skriftlig. For eksempel i politisk arbeid, formelle mailutsendelser til klubbleddet, formelle brev og attester, vedtak og formell kommunikasjon med andre organisasjoner og myndigheter. .

I uformelle sammenhenger, skriftlig eller muntlig, kan forkortelsen NSI brukes. Når forkortelsen brukes må det være i en kontekst der det er enkelt å forstå hva NSI er en forkortelse for.

Når vi bygger vår merkevare gjennom kommunikasjon, aktiviteter og tilstedeværelse, bruker vi Studentidrett. Dette er en kortversjon av det formelle navnet vårt, og er godt innarbeidet som navn. Det brukes i logo, domene og ellers skriftlig og muntlig i de fleste sammenhenger, med unntak av de gangene vårt formelle navn er nødvendig å benytte. Studentidrettsforbundet kan også benyttes der «forbundet» er naturlig å referere til.

Historisk utvikling:

 

Mer informasjon