Norges idrettsforbund og Norges studentidrettsforbund gjentar suksessen fra de siste fem årene og inviterer til nytt kull i mentorprogrammet for unge ledere i norsk idrett! Til dette trenger vi nye og motiverte mentorer, og vi håper at du kunne tenke deg å være en av dem.

Å få være mentor i to runder har utfordret meg på måter få andre har gjort. Jeg vil derfor si at relasjonen i høyeste grad har bidratt til refleksjoner og utvikling som både mentee og mentor har stort utbytte av. Og for norsk idrett blir det da vinn-vinn!

Tage Pettersen, mentor 3. kull og president i Norges Ishockeyforbund

Er dette noe for deg?

Registrer din interesse innen 9. august

Innhold og forventninger:

Mentorprogrammet er en kombinasjon av faglig påfyll, praktisk ledererfaring og støtte av mentor, og inneholder tre fysiske samlinger for deltakerne. Samlingene vil bestå av teori, refleksjon og praktisk trening og det forutsettes at du som mentor kan delta 100% på alle.

Samling 1: Om mentoring og oppstart av mentorskapet

Lørdag 28. september, kl.10:00-17:00, Oslo

Samling 2: Målsettingsprosess og personlig utviklingsplan

Lørdag 23. september, kl.10:00-17:00, Oslo

Samling 3: Avslutning av mentorskapet, evaluering og «moving on»-stage

Lørdag 15. mars kl.10:00-17:00, Oslo

Det forutsettes det at du som mentor har regelmessige møter/samtaler med mentee. Mellom 5 og 10 ganger. Vi anbefaler flest mulig fysiske møter, men samarbeidsform og kommunikasjonskanaler avklares mellom den enkelte mentee og mentor.

Det legges i tillegg opp til to frivillige kveldssamlinger, kun for mentorene, med faglig påfyll og erfaringsutveksling:

 • 16. oktober (2t)
 • 15. januar (2t)

Hva kjennetegner en god mentor?

Gode mentorer gir mentee den riktige typen hjelp og støtte. En god mentor tilpasser seg mentees behov, og har derfor det vi kaller en situasjonsbestemt tilnærming (Ekeland, 2014). Mentoren tar derfor hensyn til:

 • Hvem mentee er
 • Hva mentee trenger
 • Hvilken fase mentoringrelasjonen befinner seg i
 • Konteksten og organisasjonen mentee er en del av og hvilke utfordringer mentee står ovenfor

Gode mentorer etablerer tillit og gode relasjoner, og lytter mer enn man snakker. Mentor er både utfordrer og støttespiller etter behov, og holder tilbake egne erfaringer slik at mentee kan få utforsket temaene tilstrekkelig. Videre er en god mentor lærings- og utviklingsorienter, hvor også mentor er nysgjerrig på å lære gjennom sin deltakelse i mentorprogrammet.

Utbytte for mentorene

Selv om mentoring i dette programmet er et verktøy som benyttes i lederutviklingen av kandidatene, er det også viktig at mentor får utbytte av programmet gjennom:

 • Tilfredshet og innsikt i å ha bidratt til andres utvikling
 • Utviklet egne kommunikasjonsferdigheter
 • Erfaring som mentor i et strukturert mentorprogram etter felles rammer og verktøy for gjennomføring av mentoring
 • Egenutvikling
 • Erfaringsutveksling og større nettverk

EmilieØdegård

Rådgiver klubb- og kompetanseutvikling