Alle idrettslag skal rapportere medlems- og aktivitetstall til Norges idrettsforbund. Antall medlemmer som rapporteres skal gjenspeile antall betalende medlemmer det foregående kalenderår.

  • Husk at registreringen gjelder for betalende og aktive medlemmer, både vårsemesteret og høstsemesteret 2023. For noen idretter er dette to ulike sesonger. Ta kontakt dersom dere er usikre.

Rapporteringsfrist

30. april. 2024

Følgende skal rapporteres

  • Medlems- og aktivitetstall, betalende medlemmer
  • Total omsetning (inntekter) og totale driftskostnader
  • Oppdatert styre og verv (etter at årsmøtet er gjennomført)
  • Signert årsmøteprotokoll (etter årsmøtet er gjennomført)
  • Søknad om momskompensasjonen (krever registrering i frivillighetsregisteret)
  • Rollene barneidrettsansvarlig, politiattestansvarlig, leder av valgkomité og leder av kontrollutvalg

 

For studentidrettslag som ikke fakturerer medlemskontingent og trenings-/aktivitetsavgift via godkjent medlemssystem må det i tillegg:

  • Lastes opp dokumentasjon på faktiske fakturerte medlemsskap
  • Lastes opp en plan for hvordan studentidrettslaget skal etterfølge kravet om fakturering via godkjent medlemssystem

Les mer om hvorfor her.

Delta på webinar om samordnet rapportering

Onsdag 10. april, klokken 20:00-21:00 gjennomfører NIF et webinar for idrettslag med gjennomgang av samordnet rapportering.

Søknad om momskompensasjon på varer og tjenester

Formålet med søknad om vare- og tjenestekompensasjon er å kompensere de kostnader frivillige organisasjoner har til merverdiavgift og tjenester.

Frist for søknad om momskompensasjon kan sendes samtidig som samordnet rapportering.

Spørsmål?

Er du usikker på hvordan du skal registrere eller har andre spørsmål knyttet til samordnet rapportering? Ta kontakt med forbundskontoret.

EmilieØdegård

Rådgiver klubb- og kompetanseutvikling