Samordnet rapportering er en pliktig rapportering av medlemsopplysninger til Norges idrettsforbund. Rapporteringen åpner 1. april og skal gjenspeile antall betalende medlemmer i 2023.

Alle studentidrettslag som i 2023 ikke fakturerte medlemskontingent gjennom idrettens medlemssystem eller et medlemssystem fra en leverandør med godkjent integrasjonsavtale med NIF må i tillegg til ordinær rapportering gjøre følgende:

  • Dokumentere til sin idrettskrets at de faktisk fakturerte medlemskontingent.
  • Redegjøre for hva de har gjort og planlegger å gjøre for å sikre at idrettslaget etterlever faktureringskravet per 1. januar 2025

Idrettslag som ikke etterfølger disse kravene risikerer å bli stående uten medlemstall i NIFs systemer.

Bistand eller spørsmål?

Dersom du er usikker på hva dette innebærer for ditt studentidrettslag, har spørsmål eller ønsker bistand, ta kontakt!

EmilieØdegård

Rådgiver klubb- og kompetanseutvikling