Idrettsutvekslingen er et utvekslingsprogram i regi av Norges idrettsforbund (NIF), hvor en arbeider med idrett i Zambia/Zimbabwe.

Idrettsutvekslingen er en del av norsk idretts internasjonale engasjement og er tuftet på idrettens visjon: idrettsglede for alle. Ved å bli tilknyttet en vertsorganisasjon som følger deltakerne opp gjennom hele utvekslingen, jobber deltakerne ute i lokalsamfunnene med henholdsvis idrettsaktiviteter for barn og unge, samtidig som man lærer om hvordan idretten er organisert i det sørlige Afrika. Utvekslingen varer i ti måneder; fra august 2024 til juni 2025.

Siden 22/23 har Norges studentidrettsforbund hatt mulighet til å sende en kvalifisert kandidat til Lusaka, Zambia hvor deler av stillingen innebærer arbeid med studentidrett ved University of Zambia (UNZA). I tillegg til de ordinære plassene på idrettsutvekslingen, er vi nå på jakt etter en ny motivert kandidat for å fortsette arbeidet med å skape og videreutvikle muligheter for å drive med idrett på universitetet.

Praktisk informasjon

Periode: 10 måneder utplassering, to måneder forberedelses- og oppfølgingsarbeid.

NIF dekker: reise, bolig, lønn, forsikring og vaksinasjoner opptil 1500,-. Forberedelseskurs og oppfølgingsarbeid er også dekket.

(Dersom du blir med i forbindelse med stillingen som omhandler studentidrett dekker Norges studentidrettsforbund eventuelle øvrige kostnader)

Ansvarsområder

 • Bidra inn i NOWSPARs daglige arbeidsoppgaver, inkludert prosjektoppfølging og praktiske oppdrag
 • Arrangere og delta i møter, kurs og arrangementer – både hos Nowspar og UNZA
 • Støtte til Sports and Recreation officer på UNZA

Studiepoeng

Under arbeidet i Zambia har du mulighet til å ta årsstudiet «Idrett, kultur og utviklingssamarbeid». Studiet kvalifiserer til utlandsstipend fra Lånekassen.

I løpet av dette studiet vil du få kjennskap til:

 • Norsk bistands- og idrettsbistandspolitikk
 • Forholdet mellom idrett og internasjonalt utviklings- og fredsarbeid
 • Idrett i Afrika og evt. andre kontinenter
 • Idrett som kulturfenomen

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra organisasjonsarbeid, gjerne innen (student)idrett og/eller kvinners rettigheter, barns rettigheter eller lignende.
 • Erfaring fra å organisere arrangementer
 • Kunnskap om kommunikasjon på ulike sosiale medier plattformer
 • God formidlingsevne på engelsk, skriftlig og muntlig

 

Personlige kvaliteter

 • Ønske og motivasjon til å bidra i og lære av en organisasjon som jobber for kvinner i idretten på alle nivå
 • Fleksibel og kultursensitiv i møte med andre kulturer
 • Initiativrik, evne til å jobbe selvstendig og gode samarbeidsevner
 • Strukturert
 • Evne til å se løsninger i møte med utfordringer
 • Evne til å kommunisere effektivt med ulike aktører

 

Dersom du har spørsmål til delen som omhandler arbeid med studentidrett eller ønsker en uforpliktende prat, ta kontakt med Birte på birte@studentidrett.no eller tlf 45849885.

Har du spørsmål om utvekslingen generelt, ta kontakt med koordinator i NIF Nicolaj Møller Jensen på e-post nicolajmoller.jensen@idrettsforbundet.no eller telefon +47 90676993.

 

Les mer og søk idrettsutvekslingen HER

Trenger du inspirasjon?

Sjekk ut @birtepaeventyr og @idunpaeventyr på Instagram!

Har du spørsmål eller ønsker en uforpliktende prat?

Birte SundeLeirvåg

Ansvarlig nasjonale mesterskap og arrangement