Følgende høringsdokument ble sendt ut til samtlige studentidrettslag den 24. januar 2022 med høringsfrist 25. februar. Det kom inn høringssvar fra tre studentidrettslag.

Innkomne høringssvar
BISI Bergen: Samlet innspill
NTNUI: Lovendring NSIs lov §12 | NSIs langtidsplan Studentidretten skal 2022-2024
Oslostudentenes idrettsklubb: Samlet innspill

Forbundsstyret gjennomførte også to digitale høringsmøter i uke 8 som et tilbud utover å sende inn skriftlige innspill. Her deltok ett studentidrettslag, men samtalen omhandlet mer oppklarende spørsmål enn tilbakemelding på de to sakene som var ute på høring.

LES MER OM FORBUNDSTINGET 25.-27. MARS HER