Vi gjentar suksessen fra de tre siste årene, og inviterer til nytt kull i Mentorprogrammet for unge ledere i norsk idrett!

Mentorprogrammet for unge ledere er et fellesidrettslig lederutviklingsprogram initiert av NSI i samarbeid med Norges idrettsforbund. Programmet har totalt inntil 30 plasser forbeholdt unge ledere 19-29 år fra hele norsk idrett, og Studentidretten har inntil 10 plasser til disposisjon i programmet.

Vi søker deg som er ambisiøs, engasjert og har et genuint ønske om å utvikle deg i lederrollen, og samtidig ønsker å bidra til å «skape fremtidens idrett» sammen med andre.

Du må ha et lederverv i studentidretten i dag.

Følgende verv vil bli prioritert blant søkerne:

  • Leder for Studentleker
  • Leder i et studentidrettslag
  • Medlem av forbundsstyret til NSI

Du har ønske om videre karriere innenfor ledelse i idretten på lang sikt

AE-181870

Innhold

Mentorprogrammet er en kombinasjon av faglig påfyll, praktisk ledererfaring og støtte av mentor, og inneholder tre fysiske samlinger for deltakerne, med tre digitale statusmøter mellom hver samling. Samlingene vil bestå av teori, refleksjon og praktisk trening, og det forutsettes at du kan delta 100% på alle. Mentorer er med på deler av samlingene.

Samling 1: 9.-10. sept 2022, Oslo
Start fredag kl. 12:00. Slutt lørdag kl. 17:00
Tema: Meg som leder

Samling 2: 4.-5. nov 2022, Oslo
Start fredag kl. 12:00. Slutt lørdag kl. 17:00
Tema: Å lede gjennom andre

Samling 3: 10.-11. mars 2023, Oslo
Start fredag kl. 12:00. Slutt lørdag kl. 17:00
Tema: Meg og organisasjonen

I tillegg vil det legges opp til tre digitale statusmøter etter hver samling:

  • Statusmøte etter første samling: 6. okt (2 timer)
  • Statusmøte etter andre samling: 26. jan (2 timer)
  • Statusmøte etter tredje samling: 18. apr (2 timer)