Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars. Å forberede et årsmøte kan være krevende, spesielt for første gang. I studentidrettens klubbhåndbok finner du alt du trenger for å gjennomføre et vellykket møte.

Ta kontakt for veiledning og hjelp

Vi vil gjerne bistå dere i forberedelsene og gjennomføringen av årsmøtet! Studentidrettslagenes årsmøter er fine arenaer for å møte nytt styre, og for å få innblikk i den lokale klubbhverdagen. Vi kan delta og bistå med rådgivning underveis, og vi sier gjerne noen ord om hvilke støtteordninger og arrangementer vi tilbyr klubbene. For å avtale dette, send innkalling til emilie@studentidrett.no 

Viktig endring gjeldende lovnorm for idrettslag

Prøveordningen med forenklet lovnorm for idrettslag opphørte 31.12.2023. Idrettstyret vedtok i stedet at alle idrettslag med medlemstall under 100 og omsetning under kr 300 000, skal unntas fra visse krav. I 2024 er det derfor kun én lovnorm som gjelder for alle idrettslag, men med ulike krav avhengig av medlemstall og omsetning. Det er viktig at alle studentidrettslag oppdaterer sine lovnormer i henhold til de endringene som gjelder fra 2024.

For idrettslag som er under terskelen, besluttet Idrettstinget 2023 følgende:

 • Det skal være valgfritt å ha kontrollutvalg og valgkomite.
 • Antall styremedlemmer skal være valgfritt, men minst 3 medlemmer.
 • Det skal være valgfritt hvordan idrettslaget vil organisere undergrupper.
 • Det skal være minst 1 av hvert kjønn i styrer, råd og utvalg.

Hva gjelder for vårt studentidrettslag?

Vi bruker forenklet lovnorm, har minst 100 medlemmer og/eller mer enn kr 300 000 i omsetning

 • Ny lovnorm som erstatning for den eksisterende skal vedtas av styret. Forenklet lovnorm kan ikke lenger benyttes.
 • Styret bør ta utgangspunkt i den nye lovnormen og legge inn de tillegg mv. som idrettslaget i dag har i egen lov. Eventuelt kan styret oppdatere eksisterende lov ved å legge inn de endrede bestemmelsene fra den nye lovnormen.
 • Der det er alternative reguleringer i klammer som idrettslaget i dag ikke har lovregulert, skal styret forelegge dette på neste årsmøte for behandling. Dette omfatter eksempelvis om kontrollutvalget og/eller valgkomiteen skal arbeide utfra en instruks og hvor mange styremedlemmer idrettslaget skal ha dersom medlemstallet og omsetningen skulle synke til under 100 medlemmer og kr 300 000, jf. 14.
 • Medlemmene skal informeres om at loven er oppdatert i samsvar med ny lovnorm.

 

Vi bruker ordinær lovnorm, har minst 100 medlemmer og/eller mer enn kr 300 000 i omsetning

 • Styret bør ta utgangspunkt i den nye lovnormen og legge inn de tillegg mv. som idrettslaget i dag har i egen lov. Eventuelt oppdatere eksisterende lov ved å legge inn de endrede bestemmelsene fra den nye lovnormen.
 • Der det er alternative reguleringer som er satt i klammer i lovnormen som idrettslaget i dag ikke har lovregulert, skal styret forelegge dette på neste årsmøte for behandling. Dette omfatter eksempelvis om kontrollutvalget og/eller valgkomiteen skal utarbeide en instruks og hvor mange styremedlemmer idrettslaget skal ha dersom medlemstallet og omsetningen skulle synke til under 100 medlemmer og kr 300 000 i omsetning jf.14. Deler av loven der det er bestemmelser som står i klammer blir stående uspesifisert frem til verdier vedtas på årsmøtet.
 • Når styret har ferdigstilt loven, skal medlemmene informeres om at loven er oppdatert i samsvar med ny lovnorm.

 

Vi bruker forenklet lovnorm, har under 100 medlemmer og mindre enn kr 300 000 i omsetning

 • Ny lovnorm som erstatning for den eksisterende skal vedtas av styret. Forenklet lovnorm kan ikke lenger benyttes.
 • Styret bør ta utgangspunkt i den nye lovnormen og legge inn de tillegg mv. som idrettslaget i dag har i egen lov. Eventuelt kan styret oppdatere eksisterende lov ved å legge inn de endrede bestemmelsene fra den nye lovnormen. Se oversikt over endringer her.
 • Der det er alternative reguleringer som er satt i klammer i lovnormen som idrettslaget i dag ikke har lovregulert, skal styret forelegge dette på neste årsmøte for behandling. Dette omfatter eksempelvis om, og hvor mange styremedlemmer idrettslaget skal ha dersom medlemstallet og omsetningen øker til over 100 medlemmer og/eller omsetningen øker til over kr 300 000 jf. 14. Deler av loven der det er bestemmelser som står i klammer blir stående uspesifisert frem til verdier vedtas på årsmøtet.
 • Medlemmene skal informeres om at loven er oppdatert i samsvar med ny lovnorm.

 

Vi bruker ordinær lovnorm, har under 100 medlemmer og mindre enn kr 300 000 i omsetning

 • Styret bør ta utgangspunkt i den nye lovnormen og legge inn de tillegg mv. som idrettslaget i dag har i egen lov. Eventuelt oppdatere eksisterende lov ved å legge inn de endrede bestemmelsene fra den nye lovnormen. Se oversikt over endringer her.
 • Årsmøtet må beslutte om de ønsker å ha kontrollutvalg og/eller valgkomite. Frem til årsmøtet vil idrettslaget ha kontrollutvalg og valgkomite og styret kan ikke fjerne disse bestemmelsene fra loven. Dette gjøres dersom årsmøtet beslutter å ikke videreføre kontrollutvalg og valgkomite.
 • Medlemmene skal informeres om at loven er oppdatert i samsvar med ny lovnorm og informeres om at det er forhold årsmøtet må ta stilling til, som ikke er regulert i loven.

For bistand og veiledning

EmilieØdegård

Rådgiver klubb- og kompetanseutvikling