This website requires JavaScript.
Skip to content

Økonomiske prinsipper i Norges studentidrettsforbund

  • Norges studentidrettsforbund utbetaler ikke utviklingsmidler eller annen klubbstøtte til private kontoer.
  • For å motta støtte må riktig kontonummer være oppgitt i Klubbadmin eller annet godkjent medlemssystem.
  • Studentidrettslag med utestående fordringer til forbundet mottar ikke støtte, herunder utviklingsmidler, reisestøtte, EM-støtte, trenerstøtte og/eller annen økonomisk støtte før fordringene er betalt.
  • Utestående fordringer må være betalt før studentidrettslag får delta i nasjonale mesterskap eller konferanser
  • Utestående fordringer må være betalt før studentidrettslag får delta i nasjonale konsepter og prosjekter, som for eksempel aktivCampus

Mer informasjon