This website requires JavaScript.
Skip to content

Støtte til din trenerutdanning via våre utviklingsmidler

Ønsker du å bli en bedre trener for ditt studentidrettslag, eller vet du om noen i klubben din som kunne blitt en god trener, men kostnadene er høye? NSI kan hjelpe deg eller din klubb på veien med pengestøtte!

Du kan søke om støtte til kostnadene ved gjennomføring av trenerutdanning. Vi støtter med penger for trenerutdanning i regi av andre særforbund. Det vil si at dersom du har lyst til å melde deg på Trenerkurs i regi av din idretts særforbund, kan du søke om støtte til dette hos NSI. Støtten gjelder deltakelse på ulike dommer- og trenerkurs, deltakelse på kurs og sertifiseringer i regi av andre særforbund/idrettskretser og deltakelse på sikkerhetskurs, livredningskurs, HLR-kurs og lignende. Det har for eksempel blitt gitt støtte til brattkortkurs for klatretrenere!

I søknaden er det viktig å vise til hvilket kurs du ønsker å være med på, samt hvilke kostnader dette vil påløpe. Budsjett legges ved i søknaden, samt kvittering etter gjennomført tiltak. NSI tildeler ikke midler til allerede gjennomførte kurs eller sertifiseringer, så man må søke om støtte før tiltaket skal være. Ellers gjelder samme retningslinjer som for utviklingsmidler.

Mer informasjon om støtte til trenerutdanning finner du her.

nm

Ta trenerutdanning gjennom Trenerløypa i norsk idrett

Trenerløypa er et felles rammeverk for trenerutvikling i norsk idrett. Ved hjelp av Trenerløypa ønsker norsk idrett at trenere på alle nivåer skal ha muligheten til å kontinuerlig forbedre og videreutvikle egen kompetanse, slik at det kan legges bedre til rette for god aktivitet i klubbene. NIF har ansvaret for å videreutvikle og oppdatere Trenerløypa, mens det er de ulike særforbundene i de respektive idrettene som eier og forvalter egen trenerutdanning og har ansvaret for grunnutdanning og etter- og videreutdanningen.

Trenerløypa består av fire nivåer, delt inn etter hvilken idrettsfaglig, pedagogisk og organisatorisk kompetanse det er ønskelig at trenerne skal ha etter endt trenerutdanning:

Nivå 1: Innlæring og deltakelse

Treneren skal kunne gi en innlæring av grunnleggende tekniske ferdigheter, samt utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøvere på begynnernivå. Det er også avgjørende å kunne ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.

Nivå 2: Deltakelse og utvikling

Treneren skal ha en helthetlig forståelse av treningsprosessen og også ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.

Nivå 3: Utvikling og prestasjon

Treneren skal ha kompetanse til å kunne analysere, reflektere og benytte praksis og teori som er relevant for best mulig prestasjonsutvikling for morgendagens toppidrettsutøvere.

Nivå 4: Prestasjon og toppidrett

Treneren skal ha kompetanse til å videreutvikle utøvere som er på høyeste nasjonale og internasjonale nivå.

Dersom du ønsker mer informasjon om din idretts Trener-1 kurs, må du derfor gå inn på de respektive særforbundenes hjemmeside og finne når de arrangerer kurs! For mer informasjon om Trenerløypa kan du besøke NIF sine hjemmesider her.

trener

Bli sertifisert gjennom Trenerattesten

Trenerattesten tar deg gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til deg som trener. Trenerattesten skal gi deg et godt utgangspunkt for å lykkes som trener, slik at utøverne møter et mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb.

Trenerattesten er en enkel og digital gjennomgang av de viktigste oppgavene til trenere i norsk idrett. Målet med Trenerattesten er å gi alle trenere i norsk idrett et felles utgangspunkt for å skape en god og trygg aktivitet. Det ønskes også at det skal være enkelt og mer oversiktlig over hva som er de viktigste oppgavene for treneren, samt samle og tilgjengeliggjøre grunnleggende informasjon, kunnskap og verktøy for treneren. På Idrettstinget 2021 ble det bestemt at Trenerattesten blir obligatorisk for alle trenere. Ta derfor testen allerede nå!

Når du har fullført Trenerattesten, blir kompetansen synlig på din idretts-CV, og du får tilgang til fagstoff og tips fra noen av Norges beste trener og utøvere. Mer info om Trenerattest finnes her. 

Trenerattesten finnes foreløpig i to versjoner – en for trenere i barneidretten og en for trenere i ungdomsidretten. Mer informasjon om Trenerattest for unge voksne/voksne kommer i slutten av 2021!

Oppdater deg jevnlig gjennom spennende E-lærings-kurs

​Norges Idrettsforbund har flere ulike e-læringskurs som inngår i Trenerløypa. Disse kursene kan også tas uavhengig av Trenerløypa. Påmelding gjøres via MinIdrett, og du vil da kunne få en oversikt over hvilke kurs som er mulige å melde seg på til enhver tid.

Idrett uten skader

Dette kurset har fokus på skadeforebygging og hva treneren kan bidra med for å holde utøvere skadefri. Dette kurset vil kunne gi deg kunnskap om de mest vanlige idrettsskadene du vil treffe på, hvordan man kan forebygge skadene og hva man bør gjøre dersom skaden først er skjedd.

Spiseforstyrrelser

I dette kurset får du kunnskap om idrett og spiseforstyrrelser. Det er flere myter og misforståelser om spiseforstyrrelser og derfor er det viktig å forstå hva spiseforstyrrelser er, og kjenne til de ulike hovedtypene. Materialet er utarbeidet av Sunn Idrett. ​ Linn-Kristin Riegelhuth Kore er tidligere proff håndballspiller og prosjektleder for e-læring for trenere. Hun mener at trenerens rolle er viktig når det kommer til forholdet utøverne kan få til mat og ernæring, både på og utenfor banen. Matglede og det å ha et sunt forhold til mat er et viktig tema. Et eksempel hun kommer med: «2004 EM - Vi har vunnet semifinalen og gjør oss klar til en finale. Kommer til hotellet og hele støtteapparatet og alle sammen har rigget til med taco til hele gjengen (...). Dette var en av faktorene til at vi vant det gullet dagen etter».

Paraidrett

Dette kurset vil gi deg en innføring og kunnskap om hvordan paraidrett er organisert i Norge. Du vil tilegne deg kunnskap om hvordan du kan tilrettelegge og tilpasse for aktivitet og om ulike aktivitetshjelpemidler for parautøvere. Det vil bli lagt vekt på holdninger og hvilke muligheter personer med funksjonsnedsettelse har i norsk idrett.

Idrettsernæring modul 1 og modul 2

Gjennom Idrettsernæring modul 1 vil du få grunnleggende kunnskap om idrettsernæring. Kostholdet kan påvirke idrettsprestasjoner i stor grad, og i denne modulen vil man lære hvilke rutiner som er gode for å bli en enda bedre idrettsutøver. Denne modulen er rettet mot idrettsutøvere i alderen 13 år og oppover. Modul 2 gir en enda dypere innsikt og kunnskap om idrettsernæring for deg som allerede har gjennomført Idrettsernæring modul 1. Denne modulen er rettet mot idrettsutøvere i alderen 16 år og oppover. Begge modulene er laget og utarbeidet av Sunn Idrett.

Alle kurs legges ut på MinIdrett.no

(Informasjon er hentet fra Idrettsforbundet.no)

Ren utøver

Ren Utøver er et e-læringsprogram for idrettsutøvere og støtteapparat. Det finnes sju korte opplæringsmoduler på cirka 3-4 minutter hver. Hver modul er bygget opp slik at du ser videoer, gjør korte oppgaver og tilegner deg fakta. Modulene trenger ikke å bli fullført på en gang, du kan komme tilbake til der du slapp. Ren Utøver skal gi deg en antidopingopplæring på en morsom og tilgjengelig måte. Når du har gjennomført alle modulene, vil dette bli registrert, og du vil motta et diplom på e-post.

Sofus Rasmussen

Fungerende generalsekretær (22.april-1.september) / Ansvarlig internasjonal aktivitet og organisasjon

Mer informasjon