This website requires JavaScript.
Skip to content

Reiseutgifter og refusjon

NSI dekker opphold for inntil fem deltakere og “hovedreise” tur-retur for inntil to deltakere. Studentidrettslaget som stiller med flere enn 5 personer vil bli fakturert 2500 kr i etterkant av samlingen. Maks antall settes til åtte deltakere per klubb. Med dekning av «hovedreise» menes transport som togbillett t/r hovedtogstasjon (f.eks. Kristiansand-Oslo S), fly t/r nærmeste flyplass (f.eks. Bergen-OSL Gardermoen), men ikke småreiser og lokal transport som tog t/r flyplass, t-bane til samlingssted o.l. Dette må dekkes av den enkelte. Deltakerne bestiller selv og legger ut for «hovedreisen» og får dette refundert av NSI i etterkant av samlingen. Dette gjøres gjennom refusjonsskjema som sendes ut fra NSI sentralt. Frist for innsending er senest 14 dager etter endt samling.

Økonomiske prinsipper i Norges studentidrettsforbund

  • Norges studentidrettsforbund utbetaler ikke utviklingsmidler eller annen klubbstøtte til private kontoer.
  • For å motta støtte må riktig kontonummer være oppgitt i Klubbadmin eller annet godkjent medlemssystem.
  • Studentidrettslag med utestående fordringer til forbundet mottar ikke støtte, herunder utviklingsmidler, reisestøtte, EM-støtte, trenerstøtte og/eller annen økonomisk støtte før fordringene er betalt.
  • Utestående fordringer må være betalt før studentidrettslag får delta i nasjonale mesterskap eller konferanser
  • Utestående fordringer må være betalt før studentidrettslag får delta i nasjonale konsepter og prosjekter, som for eksempel aktivCampus

100 % deltakelse

Vi forutsetter at alle deltakerne deltar på samlingens start til slutt. Ved manglende oppmøte uten at NSI er varslet, faktureres deltagerens klubb for oppholdets kostnad.

Mer informasjon