This website requires JavaScript.
Skip to content

Praktisk info:

Sted: Thon hotel Oslo airport

Tid: 13. april kl 11:30 – 14. april kl 13:00

Kostand: Hovedreise og opphold blir dekt av NSI

Deltakere: Hver klubb kan sende mot 5 deltakere

Påmelding: Påmelding er sendt til alle klubbledere i aktivCampus

Har du spørsmål?

AmalieSkavnes

Prosjektleder aktivCampus (60%) | Idrettskonsulent (40%, vikariat)

Mer informasjon