This website requires JavaScript.
Skip to content

Tidslinje – Forbundstinget 2022

Skjermbilde 2022-03-23 kl. 10.15.01

Praktisk informasjon

Påmelding og opphold

Deltakeravgiften er på kr 400 og dekker opphold, alle måltider og konferansepakke til samtlige deltakere. Studentidrettslag som kun har én delegat, kan i tillegg stille med én observatør som også får dekket tilsvarende gjennom deltakeravgiften. Studentidrettslag som ønsker å stille med deltakere (observatører) utover dette må betale faktisk hotellkostnad på kr 3300,- per deltaker. Dette faktureres av NSI i etterkant av tinget.

NB! Påmeldingen er bindende og kun gyldig når egenandelen er betalt. Den betales i Vipps. Søk opp #729939, og gå inn på handlekurven hvor du finner forbundstinget 2022 listet opp. Vi vil fakturere studentidrettslaget til de påmeldte som ikke møter på forbundstinget med faktisk kostnad for hotelloppholdet på totalt kr. 3300,- (med mindre forfallet skyldes korona(symptomer)). For å melde seg på som stemmeberettiget delegat må deltakere laste opp gyldig medlemsbevis/medlemskap i påmeldingskjemaet jf. NSIs lov § 15 (5). Medlemskapet i klubben er først gyldig når medlemskontingent er betalt. Medlemsbeviset-/skapet må synliggjøre dette.

Utvidet påmeldingsfrist: 7. mars

Sofus Rasmussen

Fungerende generalsekretær (22.april-1.september) / Ansvarlig internasjonal aktivitet og organisasjon

Mer informasjon