Visepresident Kjell-Erik Kvamsdal rørte en hel sal med sine ord:

Kjære venner og kollegaer i idrettsfamilien,

I kveld har vi æren av å samle oss for å anerkjenne en person hvis betydning for norsk studentidrett ikke bare er bemerkelsesverdig, men dypt inspirerende. Denne personen har i over et tiår vært en drivkraft for vekst, innovasjon, og fellesskap innenfor vårt forbund.

Siden 2012 har denne enestående personen hatt en rekke roller i forbundet. Og gjennom perioder med omfattende endringer i administrasjonen, har personens utrettelige engasjement og dedikasjon vært uerstattelig for oss som organisasjon. Hun har vært selve definisjonen av kontinuitet, og hens evne til å holde oss fokusert og forent har vært uvurderlig.

Men det stopper ikke der. Utenfor kontorets fire vegger har hun, som en dedikert spiller, trener, og styremedlem i OSI, vært et eksempel på lederskap og samhold. Hennes personlige bidrag og medmenneskelighet har ikke bare beriket klubbens kultur, men også styrket båndene innen studentidretten. For denne innsatsen ble hun tildelt klubbens æresmedlemskap i 2023, en anerkjennelse som understreker hennes bidrag til OSI.

Gjennom hennes visjonære arbeid har Studentlekene vokst til å bli det største fleridrettsarrangementet i Norge, med 4000 årlige deltakere. Mer enn det, hennes ledelse av 13 internasjonale delegasjoner har løftet Norges anseelse i verden, og markedsført vårt engasjement for Fair Play og godt styresett. Som de sa i Coimbra “Norway never cheats”.

Denne talen handler om å feire ho som sto på stand for OSI i 2012, såg meg, og sa “du er en klink studenidretter”. Denne talen handler om å feire min venn, Yngvild Larsen Schei.

For “å bare gjøre jobben sin» er ikke en beskrivelse som passer Yngvild. Hun har med sitt brennende engasjement, sin omfattende kunnskap, og sitt urokkelige pågangsmot, definert hva det betyr å gi det “lille” ekstra… for studentidretten og for studentene den tjener.

Å tildele NSI’s øverste hedersmerke i gull er en beslutning vi ikke skal ta lett på. Men i kveld kan vi med trygghet si at Yngvild har fortjent denne æren.Hennes bidrag har vært intet mindre enn ekstraordinært, og det er med dyp respekt og beundring at ho hedres.. Takk, Yngvild, for alt du har gjort og alt du fortsatt gjør… Din arv er uutslettelig, din innflytelse ubestridelig, og din ære vel fortjent

Yngvild Schei har jobbet i forbundet siden 2012 og har hatt en rekke roller i sin tid i administrasjonen. Idrettskonsulent og arrangementsleder fram til 2019, head of international relations frem til 2023, samt fungerende generalsekretær da GS var i foreldrepermisjon og er nå leder for marked og kommunikasjon. I tiden siden 2012 har det vært store utskiftninger i administrasjonen og Yngvilds utrettelige dedikasjon til forbundet har derfor vært ekstra viktig for kontinuitet og utvikling. I tillegg til å ha jobbet i administrasjonen i 12 år har Yngvild i en årrekke deltatt aktivt i OSI som spiller, trener, styremedlem og leder.

I 2023 ble hun tildelt æresmedlemskap for sin innsats i klubben. Flere medspillere i OSI har nevnt Yngvilds medmenneskelighet og engasjement som et avgjørende bidrag til at de ble værende i studentidretten. Da Yngvild startet i forbundet var Studentlekene i sin spede barndom, og grunnlaget hun la ned har muliggjort vekst slik at SL nå er det største fleridretts arrangementet i Norge, med 4000 årlige deltakere. SL er som kjent også kvalifiseringen til internasjonale mesterskap, hvor Yngvild har ledet intet mindre enn 13 delegasjoner i både Student-EM, VM og OL. Den gode jobben hun har gjort på disse arenaene gjør også at vi som forbund er anerkjent for Fair Play og godt styresett i internasjonal studentidrett. Yngvild har også deltatt aktivt i debatten i den nasjonale idrettsarenaen, hvor hun har representert NSI i utvalg som NIFs Utvalg for internasjonal representasjon, samt vært visepresident i Norges Volleyballforbund.

Yngvild er en person med mye kunnskap om norsk idrett generelt, og Studentidretten spesielt. Hun har et hjerte og et pågangsmot som alltid har jobbet utrettelig for studentenes beste. Tildeling av gullmerke til en ansatt er ikke noe man skal ta lett på. Man skal ikke gi NSI øverste hedersmerke til noen for å “bare gjøre jobben sin”. Yngvild Larsen Schei har gjort mye mer for norsk studentidrett enn hva man kan forvente, selv fra en ansatt.

Hederstegn i gull (jmf. NSIs lov § 23)

§ 1 Norges Studentidrettsforbund Hederstegn er norsk studentidretts høyeste utmerkelse

§ 2 Hederstegnet kan bare tildeles personer som på særlig fortjenestefull måte har arbeidet
for norsk studentidrett.

§ 3 Et medlemslag, administrasjonen eller medlem av forbundsstyret kan foreslå overfor
forbundsstyret at et medlem blir tildelt Hederstegn. Forslaget skal begrunnes, og må
innstilles av Forbundsstyret.

§ 4 Tinget vedtar tildeling, med minst 3/4 flertall av de avgitte stemmene. Hederstegnet
deles ut i forbindelse med Tinget eller annen passende anledning.

§ 5 Alle vedtak i Forbundsstyret vedrørende Hederstegn skal fattes i fulltallig styremøte, og
skal være enstemmige.

felles stab