Stillingsutlysning

Norges studentidrettsforbund (NSI) skal skape fremtidens idrett og vi søker nå etter en person til en todelt stilling som Aktivitetskonsulent (50%) og Prosjektleder mangfold og inkludering (midlertidig 50%). Vi søker deg som er god på gjennomføring, evner å jobbe selvstendig og i team, og som er god på å bygge relasjoner og samarbeid. Du jobber effektivt og ser muligheter for prosessforbedringer, og du liker å ta tak når det trengs.

Som Aktivitetskonsulent hos oss vil du ta del i en organisasjon som skal jobbe for å skape fremtidens idrett og aktivitet for landets studenter. Du vil få ansvar for oppfølging av våre arrangører i planlegging og gjennomføring av enkeltstående nasjonale mesterskap som Student-NM og Student-Cup, samt ha en sentral rolle i gjennomføringen av Studentlekene – Norges største fleridrettsarrangement. I jobben skal du også sørge for at våre medlemmer får reisestøtte når man deltar på våre arrangement.

Som Prosjektleder vil du få ansvar for å holde i forbundets prosjektarbeid med mangfold og inkludering i studentidretten. Vi har mottatt prosjektmidler hvor du som prosjektleder vil arbeide med utgangspunkt i prosjektsøknad og vår langtidsplan. I jobben vil du blant annet ha ansvar for utvikling, forankring og implementering av prosjektarbeidet, herunder etablere gode samspill med våre studentidrettslag.

Du vil få jobbe sammen med en humørfylt, fremoverlent og ambisiøs administrasjon og forbundsstyre, som er inkluderende og engasjerte og som gjør jobbhverdagen litt ekstra morsom!

Stillingen som aktivitetskonsulent er en fast deltidsstilling (50%) og stillingen som prosjektleder er midlertidig (50%) frem til 30.september 2024, med mulighet for forlengelse.

 

Hovedoppgaver

  • Følge opp arrangører i planlegging og gjennomføring av våre enkeltstående nasjonale mesterskap som Student-NM og Student-Cup, og operativt ansvar for gjennomføringen av Studentlekene
  • Ansvar for forbundets prosjektarbeid med mangfold og inkludering, og sikre at prosjektarbeidet forankres og implementeres i forbundets ordinære arbeid
  • Sikre et godt samspill med de lokale studentidrettslagene og initiere samarbeid med relevante aktører lokalt og nasjonalt
  • Behandle reisestøtte og utleggsrefusjon ifm våre mesterskap og samlinger
  • Jobbe under våre arrangement og samlinger etter avtale
  • Saksbehandling og rapportering

Spørsmål til stillingen kan rettes til generalsekretær Atle Rolstadaas (tlf. 992 67 510 / atle@studentidrett.no)

Søknadsfrist 3. august2023