Norges studentidrettsforbund skal skape fremtidens idrett, og søker nå etter en rådgiver for nasjonale mesterskap og arrangement (100 %) som vil være med å videreutvikle aktivitetstilbudet for studenter.

NSI er et fleridrettsforbund med studenter som målgruppe. Vi har et stort aktivitet- og arrangementstilbud med rundt 40 nasjonale mesterskap og arrangementer med over 5000 deltakere i året. Dette gjennomføres i tett samarbeid med våre medlemslag hvor vi sammen utvikler både aktivitets- og mesterskapstilbudet i norsk studentidrett. Som rådgiver skal du sikre at forbundet har et attraktivt og fremtidsrettet arrangementstilbud som stimulerer til økt aktivitet og deltakelse i lokal studentidrett. Vi jobber tett på vedtatte langtidsplaner og strategier, hvor du som rådgiver skal implementere og levere på de overordnede målene i langtidsplanen for norsk studentidrett, «Studentidretten vil! 2024-2028», og på arrangementsstrategien «Studentlekene vil!». Du vil ha ansvar for både konseptutvikling og oppfølging av arrangører i planlegging og gjennomføring av arrangementer, og det må påberegnes en del kvelds- og helgearbeid. Stillingen inngår i forbundets administrasjon med generalsekretær som øverste leder og fem øvrige ansatte. Vi ser etter deg som er initiativrik, strukturert og god til å bygge relasjoner. Du setter deg raskt inn i nye oppgaver og er nysgjerrig og uredd i din tilnærming.

 

Hovedoppgaver

 • Styrke og videreutvikle det nasjonale mesterskapstilbudet i norsk studentidrett, både strategisk og økonomisk
 • Øke arrangementskompetansen i studentidrettslagene
 • Bistå lagene i etablering av gode samarbeid lokalt for solide arrangement og stimulere til økt aktivitet etter arrangement
 • Etablere gode samarbeidsmodeller med andre relevante aktører
 • Delegasjonslederansvar på Student-EM
 • Sørge for at NSI har et godt felles påmeldingssystem
 • Utarbeide et frivillighetskonsept for norsk studentidrett i forbindelse med nasjonale mesterskap

 

Oppgavene vil kunne endres i tråd med forbundets vedtatte langtidsplaner

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høgskole- eller universitetsutdanning på minimum bachelornivå
 • God kjennskap til norsk idrett og idrettens organisering. Kjennskap til studentidretten er en fordel
 • Erfaring fra arbeid med arrangementsledelse og arrangementsutvikling
 • Erfaring med prosjektledelse
 • God formuleringsevne muntlig og skriftlig på norsk og engelsk, samt trygg og komfortabel med å holde inspirerende presentasjoner
 • Generelt gode IT-kunnskaper og god digital forståelse. Du må håndtere MS Office. Kjennskap til idrettens IT-systemer vil være et fortrinn

 

Personlige egenskaper

 • God på relasjonsbygging og samarbeid, trives å jobbe med mennesker
 • Evne til å inspirere og motivere
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Evner å være operativ og gjennomføre tiltak, og samtidig holde det strategiske overblikket
 • God på gjennomføring – lande og avslutte oppgaver
 • Trives med at det periodevis vil kreves et høyt arbeidstempo

 

Vi tilbyr

 • Spennende jobb i en ambisiøs og fremoverlent organisasjon
 • Personlig utvikling og mulighet for kompetanseheving
 • Være en del av et større idrettsfaglig miljø på Idrettens hus
 • Trening i arbeidstiden
 • Fleksibel arbeidshverdag
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale
 • Snarlig tiltredelse

 

Stillingen vil innebære helge- og kveldsarbeid, og det må påregnes reisevirksomhet.

Alle søkere vil bli behandlet konfidensielt og iht NSIs personvernserklæring.

 

Søknad og CV sendes til generalsekretær Atle Rolstadaas på atle@studentidrett.no.

Søknadsfrist: 6.mars 2024

 

Om arbeidsgiveren

Norges studentidrettsforbund er et særforbund i norsk idrett, og organiserer den frivillige studentidretten i Norge, samt representerer norsk studentidrett internasjonalt. Vi er et forbund i vekst og er i dag det største særforbundet i aldersgruppen 19-25 år. Vi har over 44 000 aktive medlemmer, fordelt på nærmere 70 studentidrettslag rundt om i landet. NSIs forbundsstyre består hovedsakelig av studenter og personer i overgangen fra studier til jobb. Å være ansatt hos oss innebærer derfor at du må være motivert for å jobbe sammen med unge mennesker og være fleksibel på arbeidstid. Stillingen inngår i forbundets administrasjon med generalsekretær som øverste leder og fem øvrige ansatte. Forbundskontoret holder til på Idrettens hus, Ullevål stadion.

Kontaktperson

AtleRolstadaas

Generalsekretær