Måloppnåelse Studentidretten vil:

1.1.2 Videreutvikle Studentleker og Student-NM som arena for rekruttering, sportslig utvikling, klubbutvikling og innovasjon. 1.1.3 Sikre god sportslig kvalitet på nasjonale mesterskap gjennom å etablere en anke- og regelkomité som skal revidere mesterskapsbestemmelsene og behandle innkomne klager.

Komiteen skal bestå av én representant fra NSI’s Forbundsstyre, inntil tre eksterne representanter, én fra NSI’s lovkomité og én administrativ ressurs. Utvalget skal ha kjønnsbalanse og skal bestå av representanter med ulik klubbtilhørighet, bakgrunn og erfaring.

Reglement

Når komiteen er satt utarbeider de selv et forslag til arbeidsmetodikk og tidslinje for når de skal innstille et forslag til revisjonsprosess til forbundsstyret. Dette forslaget vil legge føringer for den kontinuerlige jobben som deretter skal gjøres med konkurransereglementet.
Mandat: Anke- og regelkomiteen er et innspillsorgan for Forbundsstyret i prosessen med å revidere konkurransereglementet.

Protester og anker

En komité med flere eksterne medlemmer og klart mandat for hvordan protester og anker skal behandles kan være et godt virkemiddel for å oppnå både forutsigbarhet og rettferdighet og derigjennom økt sportslig kvalitet for deltakerne. Medlemmene av denne komiteen vil sitte på inngående kunnskap om reglement, historikk og innsikt i intensjonen bak reglene, og vil kunne gi en objektiv og grundig forankret behandling av både protester og anker.
Når komiteen er satt utarbeider de selv et forslag til arbeidsmetodikk og tidslinje for når de skal innstille et forslag til saksgang i protester/anker til forbundsstyret. Dette forslaget vil legge føringer for den kontinuerlige jobben som deretter skal gjøres med protester/anker.

Mandat og leveransekrav

Komiteens mandat og instruks er å levere på følgende:

1. Reglement

  • Engangsleveranse: Utarbeide et forslag til revisjonsprosess for Konkurransereglementet
  • Kontinuerlig leveranse når overnevnte punkt er vedtatt av Forbundsstyret: Revidere Konkurransereglementet

2. Protester og anker

  • Engangsleveranse: Utarbeide et forslag til saksgang i protest/ankesaker
  • Kontinuerlig leveranse når overnevnte punkt er vedtatt: Behandle protest/ankesaker

Er dette noe for deg sender du en mail til Magnus Nedregotten innen 1. august og beskriver kort bakgrunn og motivasjon for å sitte i denne komiteen.

MagnusNedregotten

Ansvarlig nasjonal aktivitet og arrangement

Måloppnåelse Studentlekene Vil:

Strategiområde 1: Studentlekene skal være den mest attraktive konkurransearenaen for studenter i Norge. Strategiområde 3: Studentlekene vil bidra til en robust, bærekraftig og inkluderende organisasjon