Norges idrettsforbund og National Organization for Women in Sports and Physical Activity and Recreation (Nowspar) rekrutterer nå én norsk deltaker til en jobbutveksling finansiert av Norec (Norsk senter for utvekslingssamarbeid). Gjennom dette programmet får du muligheten til å jobbe med organisasjonsutvikling og studentidrett hos Nowspar, med University of Zambia (UNZA) som arbeidsplass. Mange av arbeidsoppgavene vil være å videreføre prosjekter og arbeid som vår representant fra 22/23, Birte Sunde Leirvåg, har igangsatt. Er du nysjerrig på livet i Afrika? Sjekk ut @Birtepaeventyr på Instagram og se de fantastiske opplevelsene hennes. Under opphåldet har du også mulighet til å ta 60 studiepoeng ved NIH!

Stillingstittel: Koordinator for organisasjonsutvikling og studentidrett, Nowspar

Arbeidsplass: Lusaka, Zambia

Periode: 10 måneder utplassering, to måneder forberedelses- og oppfølgingsarbeid.

NIF dekker: reise, bolig, lønn, forsikring og vaksinasjoner opptil 1500,-. Forberedelseskurs og oppfølgingsarbeid er også dekket.

Ansvarsområder

 • Bidra inn i NOWSPARs daglige arbeidsoppgaver, inkludert prosjektoppfølging, støtte frivillige, og utøve øvrige administrative oppgaver
 • Kapasitetsbygging av organisasjonen
 • Arrangere og delta i møter, kurs og arrangementer – både hos Nowspar og UNZA
 • Støtte til Sports and Recreation officer på UNZA
 • Øvrig støtte til UNZA i utarbeidelse av deres program innen idrettsfag

Studiepoeng

Under arbeidet i Zambia har du mulighet til å ta årsstudiet «Idrett, kultur og utviklingssamarbeid». Studiet kvalifiserer til utlandsstipend fra Laanekassen.

I løpet av dette studiet vil du få kjennskap til:

 • Norsk bistands- og idrettsbistandspolitikk
 • Forholdet mellom idrett og internasjonalt utviklings- og fredsarbeid
 • Idrett i Afrika og evt. andre kontinenter
 • Idrett som kulturfenomen

 

Ønskede kvalifikasjoner

Erfaring

 • Minimum fullført høyere utdanning på minimum bachelor nivå innen eksempelvis Sports management, internasjonale studier, utviklingsstudier, interkulturell kommunikasjon eller annen relevant utdanning.
 • Erfaring fra organisasjonsarbeid, gjerne innen (student)idrett og/eller kvinners rettigheter, barns rettigheter eller lignende.
 • Erfaring med prosjektledelse, monitorering og evaluering, søknadsskriving og rapportering er ønskelig
 • Erfaring fra å organisere møter, arrangementer og kurs
 • Kunnskap om kommunikasjon på ulike sosiale medier plattformer
 • God formidlingsevne på engelsk, skriftlig og muntlig

 

Personlige kvaliteter

 • Ønske og motivasjon til å bidra i og lære av en organisasjon som jobber for kvinner i idretten på alle nivå
 • Fleksibel og kultursensitiv i møte med andre kulturer
 • Initiativrik, evne til å jobbe selvstendig og gode samarbeidsevner
 • Strukturert
 • Evne til å se løsninger i møte med utfordringer
 • Evne til å kommunisere effektivt med ulike aktører

 

Spørsmål og søknad

Ta kontakt med Caroline Hagen, rådgiver i internasjonalt utviklingssamarbeid i NIF, på telefon +47 90299710 eller caroline.hagen@idrettsforbundet.no

Søknad og CV sendes til Sofus@studentidrett.no innen 1. mars 2023

 

 

 

Om NOWSPAR

The National Organisation for Women in Sport Physical Activity and Recreation (NOWSPAR) er en zambisk ikke-statlig organisasjon som ble etablert i 2006. Organisasjonen består av kvinner og menn hvis visjon er at idrett og fysisk aktivitet har makt til å fremme sosial endring og øke individets livskvalitet. Det overordnede målet er å sikre at kvinner og jenter er representert på alle nivå i idrett, fysisk aktivitet og rekreasjon. NOWSPAR tar til orde for økt deltakelse av kvinner og jenter i idretten og mener at alle mennesker skal ha lik tilgang til informasjon, utdanning og sunne livsstilsvalg.

Om NIF

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er en frivillig, partipolitisk nøytral og uavhengig organisasjon, og det øverste organ i norsk idrett. Den organiserte idretten er Norges største folkebevegelse med 1 900 000 medlemskap fordelt på om lag 9 500 idrettslag. NIFs visjon er idrettsglede for alle. Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs og vi mener at mangfold gjør oss sterkere. Idrettsforbundet har i dag ca. 370 ansatte fordelt på idrettskretser, Olympiatoppen og NIF sentralt på Idrettens hus, Ullevaal stadion.

Sofus Rasmussen

Fungerende generalsekretær (22.april-1.september) / Ansvarlig internasjonal aktivitet og organisasjon