Første dagen i april var Magnus endelig klar for å ta fatt på arbeidsoppgavene tilknyttet nasjonale mesterskap, hvor han nå er gjenansatt som arrangementsrådgiver, først i en 50% stilling hvorpå han starter i 100% fra i morgen, 1. Juni. Sammen med våre lokale arrangører, skal han sørge for at ting er på stell – samtidig som at vi oppfyller strategimålene våre knyttet til de nasjonale mesterskapene.

Hva gleder du deg mest til å komme tilbake til i jobben som arrangementsrådigver?
Gleder meg mest til å jobbe med å nå målene i den nye strategien «Studentlekene vil». På den måten vil medlemmene våre og de frivillige bli del av en enda bedre møteplass og konkurransearena under Studentlekene og Student-NM. Gleder meg også til hverdagen som kommer fra 1. juni i en 100% stilling. Den kommer til å bli knalltøff, og vil stort sett bestå av trening før jobb – kontoret, og trening igjen på ettermiddagen. Det er fantastisk å ha en jobb i idretten med gode kollegaer som hjelper til å backe hverandre, så kontorhverdagen er noe jeg har savnet.

Hva er ditt forhold til studentidrett?
Jeg har selv deltatt internasjonalt i tre universiader med en fantastisk norsk tropp. Det bidro til å skape en fellesskapsfølelse til studentidrettsmiljøet og til å forstå hvor viktig gleden av å være sammen om idretten er for studenter. De som deltar på studentidrettsarrangement, uavhengig om det er internasjonalt eller nasjonalt, knytter lett bånd til hverandre på tvers av idretter og vennskap oppstår. Det har jeg opplevd gjennom egen deltakelse, men også observert gjennom arbeid som tilrettelegger av nasjonale arrangement. Student-NM og Studentlekene er kjernen av aktivitetstilbudet som jeg brenner for å utvikle, ikke minst for at studentene skal nyte godt av den samme fellesskapsfølelsen jeg har følt gjennom studentidretten.

Hva tenker du er nøkkelen for videre utvikling av de nasjonale studentmesterskapene?
Det finnes ingen nøkkel som passer hundre prosent i den låsen vi ønsker å åpne. Arbeidet med å utvikle de nasjonale mesterskapene kan heller sammenlignes med å dirke opp en lås med flere ulike verktøy. Det er også slik at idretten utvikler seg i et høyt tempo som samfunnet for øvrig, og virkemidlene for å oppnå gode arrangement kan endres raskt. Derfor er det viktig å lytte godt til målgruppen vår for å forstå hvilke behov vi skal bidra med å dekke. Av den grunn har studentidretten vedtatt en ny strategi for Studentlekene der målet er å skape noen av de beste arrangementene i idretten gjennom inkluderende møteplasser, gode konkurransearenaer og fantastiske sosiale rammer. Virkemidlene er mange. Samarbeid med eksterne leverandører og støttespillere er ett av verktøyene som blir enda viktigere fremover.

Vi gleder oss veldig til å jobbe med Magnus igjen fremover!