Hvert år arrangerer FISU sitt internasjonale frivillighetsakademi: FISU Volunteer Leaders Acadamy. Akademiet er digitalt og går over to samlinger. Her møtes studentidrettere fra hele verden for å utveksle erfaringer og for å lære om ulike temaer knyttet til moderne idrett. Etter akademiet får alle deltakende studenter godkjent utdanningen som «FISU Student Ambassador». Målet med FVLA er å gi fremtidige ledere et internasjonalt nettverk og kunnskap om internasjonal idrett, samt faglig påfyll fra dyktige og erfarne foredragsholdere. Årets temaer er «Dual Career», «Sport and Sustainability», Sport and Education» og «Student Ambassador Program».

Datoer

Akademiet gjennomføres i to deler:

  1. 23. juni (introduksjonsdel)
  2. 7.-9. september (hoveddel)

 

Uttakskriterer

  • Du må være student tilknyttet et norsk universitet eller høgskole
  • Du må være medlem i et studentidrettslag tilknyttet NSI
  • Du må være mellom 18 og 25 år (født mellom 1998 og 2005)
  • Beherske engelsk muntlig og skriftlig

 

Vil du søke på FISUs Frivillighetsakademi som Norges representant?

Send søknad og CV til Sofus@studentidrett.no innen 1. april.

FISU FVLA 2022 - Behind the scenes

Spørsmål om FVLA?

Sofus Rasmussen

Fungerende generalsekretær (22.april-1.september) / Ansvarlig internasjonal aktivitet og organisasjon