Det ble i 2021 tildelt over 10,7 milliarder kroner til frivillig sektor, med over 30.000 ulike mottakere.

Kanskje din klubb kan bli en av de? 

Tilskudd fra staten finansierer frivillig aktivitet på de fleste samfunnsområder.

Tilskudd.no gir en god og ryddig oversikt over 130 ulike tilskuddsordninger som frivillige organisasjoner kan søke på. Her finner du også informasjon om tilskuddsmottakere og tildeling av tilskudd. Nøkkeltallene viser tildelt tilskudd fordelt på departementer, tilskuddsforvaltere, type tilskuddsmottakere og geografi.

Det finnes også gode muligheter hos vår samarbeidspartner Thon Hotels, gjennom Olav Thon Stiftelsen.

Olav Thon Stiftelsen har siden 2013 delt ut støtte til ulike formål som er samfunnsbyggende bidrag i Norge. Styret tildeler støtte til allmennyttige formål iht. vedtekten.

Det er to frister for å søke støtte til allmennyttige formål:
31. mars
30. september

Tildeling foretas i juni og desember samme år.