Stillingsutlysning

Norges studentidrettsforbund (NSI) skal skape fremtidens idrett og vi søker nå etter en Rådgiver for klubb- og kompetanseutvikling (100 %). Vi ser etter deg som er initiativrik, strukturert og god til å bygge relasjoner. Du setter deg raskt inn i nye oppgaver og er nysgjerrig og uredd i din tilnærming.

NSI er et fleridrettsforbund med studenter som målgruppe, hvor satsing på ungt lederskap er gjennomgående i alt vi gjør. Sammen skal vi sikre at medlemslagene våre utvikler seg, får bedre rammevilkår, arrangerer mesterskap av høy kvalitet, representerer i internasjonale mesterskap og fyller opp norsk idrett med kompetente og engasjerte ledere. NSIs forbundsstyre består hovedsakelig av studenter og personer i overgangen fra studier til jobb. Å være ansatt hos oss innebærer derfor at du må være motivert for å jobbe sammen med unge mennesker og være fleksibel på arbeidstid. Stillingen inngår i forbundets administrasjon med generalsekretær som øverste leder og seks øvrige ansatte.

Som rådgiver skal du sikre at forbundet driver kompetanse- og organisasjonsutvikling som styrker studentidrettslagene våre og sørger for at vi utdanner fremtidens idrettsledere.

 

Hovedoppgaver

• Sikre at NSI tilbyr aktuelle og relevante kompetansehevende tiltak i tråd med vår strategi og organisasjonens behov
• Ansvar for NSIs klubbutviklingskonsept, herunder oppfølging av NSIs eksterne klubbveiledere og gjennomføring av klubbesøk
• Gjennomføre, utvikle og evaluere NSIs utdanningstilbud, som innebærer samlinger/kurs, Forbundsting og oppfølging av nasjonal lederpraksis
• Identifisere og følge opp ledertalenter i organisasjonen og bistå dem i deres utviklingsløp og lederkarriere innenfor norsk studentidrett og norsk idrett
• Samarbeide med relevante aktører i utviklingen av studentidrettslagene og deres rammevilkår, som Norges idrettsforbund, andre særforbund, idrettskretser, kommuner, samskipnader og studiesteder
• Administrativ oppfølging av Mentorprogrammet for unge ledere i samarbeid med Norges idrettsforbund

Spørsmål til stillingen kan rettes til generalsekretær Atle Rolstadaas (tlf.992 67 510 / atle@studentidrett.no)

Søknadsfrist 30. juni 2023