– Vi synes det er trist å miste Guro, men har stor tro på at vi skal finne en god erstatter når vi nå søker hennes etterfølger. Vi er et forbund i vekst med mange spennende oppgaver å ta fatt på fremover, og ikke minst et uforløst potensial i både aktivitetsformer og utdanningskonsepter. De siste to årene med pandemi har vist oss hvor viktig den frivillige studentidretten er både for den enkelte og for studenthelsa. Forbundsstyret kommer til å prioritere ansettelsesprosessen høyt og vil legge ned den nødvendige innsatsen som kreves for å få på plass en god leder som kan ta forbundet videre sammen med resten av administrasjonen. Vi tar sikte på å lande prosessen i god tid før sommeren, sier Kjell-Erik Kvamsdal, visepresident, som er ansvarlig for å lede rekrutteringsprosessen av ny generalsekretær

Stillingsutlysning

Norges mest innovative, offensive og kunnskapsrettede særforbund søker ny generalsekretær. Vår nåværende generalsekretær har fått nye utfordringer, og vi søker nå hennes etterfølger. Vi skaper fremtidens idrett er vår visjon, og vi er på jakt etter deg som er politisk anlagt, har evnen til å motivere andre, er engasjert og nytenkende. Du må kunne kommunisere vårt budskap ut til andre. Du skal sørge for at et av særforbundene med størst vekst de senere årene, fortsetter trenden. Flere medlemmer skaper bedre studenthelse og livslang idrettsglede – og det er du opptatt av!

Med studenter som målgruppe og studentidrett som sak, er det viktig at du kan identifisere deg med studenter og studentidretten som bevegelse. Gjennom god personaloppfølging av de ansatte sikrer du fremdrift i administrasjonen. Samtidig er styreoppfølging, politisk påvirkning, tilskuddsordninger, rammevilkår, representasjon og økonomistyring dine viktigste arbeidsoppgaver. Du må med andre ord forvente å håndtere mange saker og interesseområder samtidig, noe du klarer fint ettersom du både er strukturert og målrettet. Du er heldigvis ikke alene, og skal lede seks motiverte ansatte, som alle har sine ansvarsområder. Sammen skal dere sikre at medlemslagene våre utvikler seg, får bedre rammevilkår, arrangerer mesterskap av høy kvalitet, representerer i internasjonale mesterskap og fyller opp norsk idrett med unge ledere.

Du har tett kontakt med din overordnede, som er presidenten i forbundet, og resten av styret. Fordi styret hovedsakelig består av studenter og mennesker i overgangen fra studier til jobb, må du være motivert for å jobbe sammen med unge mennesker og være fleksibel på arbeidstid. Helge- og kveldsarbeid, samt reisevirksomhet må påregnes.

Spørsmål til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til visepresident Kjell-Erik Kvamsdal (tlf.482 59 776 / kjell-erik@studentidrett.no)

Søknadsfrist 3. mai 2023