Hva er midlene?

Vi har mottatt midler i forbindelse med Idrettsstrategi 2021-2022 som skal bidra til å styrke aktiviteten i idrettslagene og til å realisere en mangfoldig og inkluderende idrett. I tillegg skal vi markere frivillighetens år og gjenåpningen av norsk idrett.

Skjermbilde 2022-05-24 kl. 19.24.47

Hvilke tiltak er støtteberettiget?

Ønsker ditt studentidrettslag å arrangere en åpen dag, felles trenerhelg, naboderby, paradag eller trenger dere tilskudd til aktivCampus? NSI har tilskuddsordninger for å støtte ditt lag med gjennomføringen!

 1. Et eller flere av følgende punkter under bør imøtekommes for at søknaden kan vurderes innvilget.
 2. Vi gjør oppmerksom på at det vil kunne brukes skjønn i behandling av søknadene.
 3. ​Aktivitetsmidlene skal gå til å dekke reelle kostnader knyttet til konkrete tiltak.

Tiltakene:

 • Åpen dag – Ønsker du og din studentidrettsklubb å arrangere en åpen dag på campus for å rekruttere både aktive og nye medlemmer? Eller ønsker dere å rekruttere frivillige? Gjennom åpen dag får dere vist frem det store aktivitetsmangfoldet som klubben har!
 • Felles trenerhelg – Ønsker dere og arrangere en felles trenerhelg hvor man tester hverandre sine øvelser innad i studentidrettslaget? Dette er en fin måte å øke kompetansen samtidig som man har det gøy, bli kjent på tvers av undergruppene, skape samhold og dele erfaringer med hverandre!
 • Naboderby – Ønsker dere en naboderby mot et annet studentidrettslag? Gå to eller flere sammen for å arrangere frivilligkamp i en eller flere idretter + ha en sosial happening. Arranger og finn ut hvem som er det beste studentidrettslaget?
 • Paradag – Ønsker ditt studentidrettslag en dag hvor dere presenterer aktivitetstilbudene lokalt? Søk om midler og få tildeling til å kunne være kreativ og arrangere en hel dag med aktivitet og tilbud. Vis frem aktivitetene med stil!
 • Tilskudd aktivCampus – Trenger ditt studentidrettsklubb tilskudd for å fremme deltakelse og rekruttering? Har dere noen frivillige som fortjener litt ekstra oppmerksomhet, eller ønsker dere å gjøre noe spesielt for studentene som bidrar time til time frivillig?

Andre gode tiltak? Ta kontakt! Dersom ditt studentidrettslag har flere gode tiltak, ikke være redd. Ta kontakt så er det mye mulig det kan gjennomføres!

Søkeprosess og behandling:

 • Dette er en ordning som kun gjelder 2022!
 • Idrettslagene kan søke når som helst frem til november, det er siste mulige søknadsmåned.
 • De innkomne søknadene blir behandlet den første arbeidsuken i måneden før tiltaket.
 • Det er ikke mulig og søke om støtte til tidligere gjennomførte tiltak.
 • Ved å søke, samtykkes det om at informasjonen i KlubbAdmin blir brukt.
 • Kontonummer skal ALLTID tilhøre et idrettslag.
 • Alle midlene skal gå via hovedstyret, og deretter overføres til undergruppene.

Søknadssum

Det er satt av inntil kr 40 000 hver måned fra august, hvor vi gjør tildelinger løpende.

 

Rapportering

Det skal leveres en kort erfaringsrapport med regnskap og kvitteringer hvor det gis tilbakemelding på resultatet av prosjektet.​Rapport skal sendes innen fire uker etter gjennomført tiltak/prosjekt, hvis ikke annet er oppgitt i tildelingsbrevet. Dato for frist vil stå i tildelingsbrevet.​Dersom rapport ikke foreligger eller tilfredsstiller kriteriene kan pengene kreves tilbake.

Liten Fredrikke Engebretsen

Aktivitetskonsulent (50%) | Prosjektleder Mangfold og inkludering (50%)