Alle idrettslag skal rapportere medlems- og aktivitetstall til Norges idrettsforbund. Antall medlemmer som rapporteres skal gjenspeile antall betalende medlemmer det foregående kalenderår.

  • OBS! Husk at registreringen gjelder for betalende og aktive medlemmer både vårsemesteret og høstsemesteret 2022, som for noen idretter er to ulike sesonger. Ta kontakt om dere er usikre på dette.

Rapporteringsfrist er 30. april 2023.

På lik linje med fjoråret er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av samordnet rapportering.

Følgende skal rapporteres

  • medlems- og aktivitetstall, betalende medlemmer
  • total omsetning (inntekter) og totale driftskostnader
  • oppdatert styre og verv (etter at årsmøtet er gjennomført)
  • signert årsmøteprotokoll og årsregnskap (etter at årsmøtet er gjennomført)
  • søknad om momskompensasjonen (krever registrering i frivillighetsregisteret)
  • rollene barneidrettsansvarlig, politiattestansvarlig, leder av valgkomité og leder av kontrollutvalg

Delta på webinar om samordnet rapportering

Gjennomgang og visning av årets samordnet rapportering. Det vil bli anledning til å stille spørsmål underveis.

Onsdag 12. april kl. 20.00 – 21.00.

Webinaret er relevant for den som skal rapportere på vegne av idrettslaget. Webinaret blir tatt opp og tilgjengeliggjort på våre nettsider etterpå.

Åpent for alle, krever ingen påmelding!

Søknad om momskompensasjon på varer og tjenester

Formålet med søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Frist for søknad om momskompensasjon er 15. august 2023.

Søknad om momskompensasjon kan sendes samtidig som samordnet rapportering.

Spørsmål?

Er du usikker på hvordan du skal registrere eller har andre spørsmål knyttet til samordnet rapportering? Ta kontakt med forbundskontoret.

Sofus Rasmussen

Fungerende generalsekretær (22.april-1.september) / Ansvarlig internasjonal aktivitet og organisasjon