Hva er Samordnet rapportering?

Samordnet rapportering er en pliktig rapportering av medlems- og organisasjonsopplysninger til Norges idrettsforbund. I rapporteringen skal det blant annet sendes inn medlems- og aktivitetstall fra forrige år (2021). Rapporteringen gjennomføres årlig i Klubbadmin og gjøres av leder i studentidrettslaget.

Hva skal rapporteres inn?

Alle idrettslag skal rapportere inn aktivitets- og medlemstall i tillegg til info om organisasjonen. Aktivitetstall er alle betalende medlemmer som har vært aktive i løpet av året 2021. Medlemstallet er alle som har betalt medlemskontingent til klubben i løpet av 2021. Dersom ett medlem er aktiv i to eller flere idretter/aktiviteter skal utøveren telles som to eller flere i aktivitetstallet, mens han/hun teller som en i medlemstallet. Derfor har de fleste studentidrettslag et høyere aktivitetstall enn medlemstall.

Spesielt for studentidretten

Aktivitets- og medlemstall skal rapporteres per gruppe/gren. Studentidretten har mange idretter og aktiviteter som ikke tilhører grupper/grener som er en del av andre særforbund i NIF, for eksempel yoga, rumpeldunk og friluftsliv. Utøvere/medlemmer i disse idrettene/aktivitetene skal registreres i grenen «Studentidrett».

Søk om momskompensasjon!

Studentidrettslag har rett på momskompensasjon på varer og tjenester. I samordnet rapportering kan idrettslaget søke om momskompensasjon gjennom å laste opp regnskapet sitt. Man kompenseres da for merverdiavgift på vare- og tjenestekjøp gjennom hele 2021. Dette baseres på idrettslagets driftskostnader og er årsaken til at årsmøtebehandlet regnskapet danner grunnlag for søknaden.

Har du spørsmål til rapportering eller momskompensasjon?

Sofus Rasmussen

Fungerende generalsekretær (22.april-1.september) / Ansvarlig internasjonal aktivitet og organisasjon