Idretten er en arena som legger til rette for nettverksbygging, mestringsopplevelser og reduserer ensomhet. Derfor er det gledelig å se at rekordmange studenter er aktive i et studentidrettslag. I 2023 var over 50 000 studenter medlem av et av de over 70 studentidrettslagene fra sør til nord i Norge. Dette er en oppgang på 14,3% fra året før.

 

Tusen takk til alle som har frivillige verv i de ulike studentidrettslagene for å skape gode tilbud til sine medlemmer!

Studentidrettens ringvirkninger er et økt sosialt samhold som gir færre fysiske og psykiske plager, mer overskudd, bedre prestasjon og potensielt mindre frafall. Studentidretten er en god investering en sjelden ser paralleller til.

Norsk studentorganisasjon

Rekorddeltakelse i nasjonale mesterskap!

I tillegg til rekordmange aktive medlemmer i klubbene, er det også rekorddeltakelse ved nasjonale mesterskap! Totalt deltok nesten 4000 studenter på Studentleker, Student-NM og Student-Cup. Siden koronapandemien satt en stopper for flere mesterskap, har påmeldingene økt jevnt før det i 2023 toppet seg med rekord på hele 3834 utøvere!

Allerede i oktober er det SNM i seiling og Studentlekene Bergen. Under SL Bergen blir 24 idretter arrangert, og du er nesten garantert å finne noe for deg. Er målet ditt å kvalifisere til EM, eller ønsker du å skape show i dødsekonkurransen?  Bli med og sett enda en ny deltakerrekord!