Hva er ditt forhold til studentidrett?
Studentidretten for meg har vært et slags fristed og en vekst arena. Det ble tidlig en veldig viktig del av min studiehverdag, og var helt sentralt for at jeg fant meg et fotfeste ved siden av studiene. For min del begynte studentidretten som en sosial arena, men det har blitt så mye mer enn det. Gjennom verv, utdanning og arrangementer har det blitt en utviklingsplattform.

Hva gleder du deg mest til i jobben som idrettskonsulent?
Jeg gleder meg først å fremst jobbe med menneskene. Noe jeg lærte i pandemien er at studentidretten er ingenting uten medlemmene og lederne. De som sitter i administrasjonen, er dyktige og sitter med en unik faglig kompetanse på hvordan vi kan få det beste ut av klubbene. Sammen med lokalt lederskap er jeg trygg på at vi kan ta større plass på campuser og i idretten generelt. Jeg synes også det er veldig stas å få mulighet til å jobbe med noe som jeg har gjort frivillig til nå, noe som føles litt uvirkelig.

Hvilke tidligere erfaringer tror du at du særlig kan dra nytte av i din nye jobb?
Min reise i studentidretten begynte i 2016 hvor jeg ble medlem av BI Athletics. Der har jeg sittet som gruppeleder, styreleder og styremedlem de siste årene. Jeg har også hatt verv på forbundsnivå, samt vært en del av NSI sitt Mentorprogram. Noen av erfaringene jeg har bygd meg opp er organisasjon og klubbutvikling, relasjonsbygging på tvers av klubber og politiske aktører, kommunikasjon og markedsføring. Nå er ikke samtlige av disse relevant for min stillingsbeskrivelse, men jeg har bygd meg opp en verktøykasse som kan bli nyttig i den tiden jeg skal være ansatt i NSI.