Trenerattesten er en enkel og digital gjennomgang av de viktigste oppgavene til trenere i norsk idrett. Den gir alle trenere i norsk idrett et felles utgangspunkt for å skape god og trygg aktivitet.

Når du har fullført Trenerattesten, blir kompetansen synlig på din idretts-CV, og du får tilgang til fagstoff og tips fra noen av Norges beste trenere og utøvere.

Hvem må ta Trenerattesten?

  • Alle instruktører og trenere.
  • Alle andre som organiserer aktivitet, enten fast eller som vikar.
  • Alle som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold til utøvere.

Hvorfor Trenerattesten?

  • Målet med Trenerattesten er å sikre at alle skal oppleve idrettsglede i et trygt miljø. Med Trenerattesten får trenere og aktivitetsansvarlige et sterkt utgangspunkt for å lykkes, slik at utøverne møter et mer helhetlig kvalitetstilbud uansett idrett, studentidrettslag eller trener.
  • Som trener og studentidrettslag gjør Trenerattesten det enklere og mer oversiktlig hva som er de viktigste oppgavene som skal løses. Dessuten samles og tilgjengeliggjøres grunnleggende informasjon, kunnskap og verktøy for treneren.
  • Studentidrettslaget får også nytte av Trenerattesten som gir bedre oversikt over hvilke kompetanser som er samlet i studentidrettslaget. På denne måten får studentidrettslaget også oversikt over hvilke kompetanser som kan/må jobbes med for studentidrettslagets, trenernes og utøvernes beste.

Hva må studentidrettslaget gjøre?

Styret i studentidrettslaget må gjøre følgende:

  • Gå inn på https://minidrett.no/trener
  • Verifiser trenere som har fullført Trenerattesten.
  • Send melding/påminnelse til trenere som ikke har fullført.