Førstkommende fredag åpnes generalforsamlingen i FISU, det internasjonale studentidrettsforbundet. Norges studentidrettsforbund har etter flere års kontinuitet på internasjonale roller etablert seg som et respektert forbund med klare meninger og gode verdier. Som en voksende organisasjon også internasjonalt, der vi treffes av beslutninger og rammeverk vi gjerne skulle ha hatt større innsikt og påvirkning på, ser vi at det er et klart behov for en tydelig stemme fra de nordiske/skandinaviske landene som i stor grad jobber ut fra samme verdisett og holdninger. Forbundsstyret har derfor, i henhold til langtidsplanen for norsk studentidrett 2022-2024, vedtatt å fremme Yngvild som kandidat til Executive Committee (EC) i FISU.

Studentidretten skal påvirke de internasjonale studentidrettsorganisasjonene til godt styresett og ren idrett gjennom å fremme verdiene åpenhet, demokrati og mangfold.

Langtidsplan for norsk studentidrett 2022-2024

Yngvild har vært en del av den internasjonale studentidrettsarenaen siden 2011 og 2012 da hun selv deltok i Student-EM og EUSA Games, og fikk året etter det administrative ansvaret for hele organisasjonens internasjonale aktivitet som innebar:

 • 2013: Head of Delegation Meeting Kazan
 • 2013: Head of Delegation, Kazan 2013
 • 2013: Head of Delegation Meeting Trentino
 • 2013: Head of Delegation, Trentino 2013
 • 2014: Head of Delegation, EUSA Games Rotterdam 2014
 • 2014: Head of Delegation Meeting Granada/Strebske Pleso
 • 2015: Head of Delegation, Granada/Strebske Pleso 2015
 • 2015: Head of Delegation, Gwangju 2015
 • 2016: Head of Delegation, EUSA Games Zagreb-Rijeka 2016
 • 2017: Head of Delegation, Almaty 2017
 • 2017: Head of Delegation Meeting Taipei
 • 2017: Head of Delegation, Taipei 2017
 • 2018: Head of Delegation meeting Coimbra
 • 2018: Head of Delegation, EUSA Games Coimbra 2018
 • 2018: Head of Delegation meeting Krasnoyarsk
 • 2019: Head of Delegation, Krasnoyarsk 2019
 • 2019: Head of Delegation meeting Napoli
 • 2019: Head of Delegation, Napoli 2019
 • 2023: FISU/EUSA Seminar; events (invitert inn som paneldeltaker i
  debatt om EUSA Games)

I tillegg til dette har hun vært visepresident i Norges Volleyballforbund i fire år hvor hun bla. var delegat på to digitale General Assemblys og ett fysisk i Mexico og har både i FIVB-regi, FISU-regi og EUSA-regi både utøvd og opplevd tung internasjonal idrettspolitikk på kroppen og har erfaringer og perspektiver som vi tror FISU vil kunne dra nytte av. Utover ren deltakelse og engasjement internasjonalt ble hun i 2019 oppnevnt til å sitte i arbeidsgruppen for å utarbeide hele norsk idretts internasjonale strategi, og som en av to personer også forespurt om å være med videre for å utarbeide veilederen som skulle bygges opp rundt strategien som skulle være et verktøy for hele norsk idrett i arbeidet med internasjonal poltikk og deltakelse. Hun har de siste fire årene bidratt tungt inn i de internasjonale sakene forbundet har måttet engasjere seg i, og samlet og etablert en allianse i Europa som har ført til økt gjennomslagskraft.